Thermotech MultiLevel

Värme och kyla inbyggd i husets stomme

Vårt system för självreglerande värme och kyla inbyggd i flerbostadshusets stomme. Med Thermotech MultiLevel® bygger vi in långsiktiga fördelar genom hela bostadens livscykel.
VIKTIGA EGENSKAPER

Ett värmesystem anpassat för framtidens energisnåla byggnader

Thermotech MultiLevel® är utvecklat med stöd i forskning gjord på Chalmers i början av 2000-talet. Systemet är aktivt självreglerande och en del el ger minst fem delar värme med värmepump. Det ger en miljösmart och modern bostad med hög komfort, där energianvändningen ligger i nivå med passivhusen. Thermotech har en gedigen erfarenhet och kunskap om byggtekniken samt hur den ska projekteras. Vi hade vårt första projekt redan 2010 och har idag ett stort antal referensprojekt att visa.

UNDERHÅLL

Ett system gjort för att hålla länge och minimera löpande underhåll.

DRIFT

Självreglerande värmesystem som ger optimal drift

KOSTNAD

Ingen eller mycket liten merkostnad jämfört med radiatorsystem

VILL DU VETA MER?
VILL DU VETA MER?

Kontakta Stefan

Stefan är vår expert på MultiLevel. Kontakta honom direkt för att få veta mer eller boka en demo.

Stefan Siteus