Personuppgiftspolicy

Thermotechs policy för personuppgifter

Thermotech Scandinavia AB följer kraven i dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen gäller från 25 maj 2018 och innebär bl.a. att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter som företag och organisationer har om dig.Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer, och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten.Thermotech säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part. Personuppgifter som behandlas hos tredjepart är av sådan art för att kunna fullfölja en avtalad tjänst eller produkt. Dessa uppgifter kan omfatta namn, adresser, telefonnummer, personnummer, e-post, befattning eller titel.

 

Lagring
Ingen lagring sker av personuppgifter i ett så kallat tredje land (länder som befinner sig utanför EU/ESS). Thermotech samarbetar med en svensk leverantör för design och ritningsprojekt som bedriver konsultverksamhet i Indien. Personuppgifter som kan komma att behandlas utanför EU/ESS är begränsat till namn, adress eller fastighetsbeteckning. All behandling sker under sekretess och uppfyller samtliga säkerhetskrav.Dina uppgifter kan användas för följande ändamål: Energi- och golvvärmerelaterade tjänster och produkter, juridiska ändamål, kundundersökningar, kundrelationsmeddelanden samt erbjudanden om tjänster och produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Eller att annan svensk lagstiftning ställer krav på att viss information lagras, t. ex bokföringslagen. Överlåtelse av information eller insyn till tredjepart som t. ex. myndigheter.Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och personuppgiftsbiträden som vi själva efterlever gällande behandling av personuppgifter och att dom uppföljer kraven i dataskyddsförordningen.

 

Cookiedeklaration