Hållbart - både när det gäller miljö och kvalitet

Vi ska bedriva vår verksamhet och erbjuda produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt och vi tar ett stort ansvar för att möta våra kunders krav, behov och förväntningar på väl fungerande och hållbara produkter och tjänster.
i korthet

Vårt viktigaste hållbarhetsarbete

Ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling i samhället.

NÄRTILLVERKAT

Vi minskar transporter, förbättrar leveranssäkerhet och kvalitet genom att välja tillverkare nära oss, allra helst i Sverige.

PROJEKTERING

Vi minskar energianvändningen genom att projektera vår golvvärme så att lägsta möjliga vattentemperatur kan användas i systemet.

INNOVATION

Kvalitet är att möta kundens uttalade och outtalade behov med innovativa produkter och tjänster som förenklar vardagen.