Markvärme för effektivt is- och snöfria markytor

Vi projekterar markvärme för till exempel entréer, ramper, gågator, torg och uppfarter. Våra markförlagda fördelare kan flexibelt anpassas efter projektets behov.
GEOSystem markvärme

Markvärme kan förhindra halkolyckor och ökar tillgängligheten

Våra kunniga projektörer ritar upp och beräknar varje anläggning med hänsyn till projektets förutsättningar för bästa resultat. Markvärme är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Eftersom det är ett lågtemperatursystem kan spillvärme från olika processer och fjärrvärmereturer nyttjas.

VILL DU VETA MER?
VILL DU VETA MER?

Kontakta Lasse

Lasse är vår expert på markvärme. Kontakta honom direkt för att få veta mer.

Kontakta Lasse
NÄR DU BEHÖVER HJÄLP

Våra Thermotech Center

Kontakta ditt närmaste Thermotech Center om du har frågor om golvvärme, vill beställa eller behöver support.