Markvärme för effektivt is- och snöfria markytor

Vi projekterar markvärme för till exempel entréer, ramper, gågator, torg och uppfarter. Våra markförlagda fördelare kan flexibelt anpassas efter projektets behov.
GEOSystem

Markvärme kan förhindra halkolyckor och ökar tillgängligheten

Våra kunniga projektörer ritar upp och beräknar varje anläggning med hänsyn till projektets förutsättningar för bästa resultat. Markvärme är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Eftersom det är ett lågtemperatursystem kan spillvärme från olika processer och fjärrvärmereturer nyttjas.

UNDERHÅLL

Våra markförlagda fördelare har lång livslängd och minimalt underhållsbehov.

DRIFT

Ett lågtemperatursystem som kan nyttja spillvärme och fjärrvärmereturen.

FUNKTION

Vi skräddarsyr trygga och funktionella markvärmeanläggningar utifrån projektets förutsättningar

VILL DU VETA MER?
VILL DU VETA MER?

Kontakta Lasse

Lasse är vår expert på markvärme. Kontakta honom direkt för att få veta mer.

Kontakta Lasse
NÄR DU BEHÖVER HJÄLP

Våra Thermotech Center

Kontakta ditt närmaste Thermotech Center om du har frågor om golvvärme, vill beställa eller behöver support.

VÅRT ERBJUDANDE
VÅRT ERBJUDANDE

Vi förenklar våra kunders vardag

Thermotech utvecklar, tillverkar och projekterar kompletta kundanpassade värme- och rörsystem. Vi säljer och levererar våra skräddarsydda systemlösningar direkt till professionella kunder (B2B) utan mellanhänder.

 

Vi förenklar kundens vardag genom att göra det enkelt att beställa och installera våra produkter och vi stödjer med relevanta tjänster. Genom en nära kontakt med kunden i vardagen kan vi förstå både uttalade och outtalade behov samtidigt som vi ger personlig och kunnig service.

Se referenser