Om Thermotech

Ett gäng med omtanke och engagemang
Thermotech utvecklar, tillverkar och projekterar kompletta kundanpassade värme- och rörsystem. Vi jobbar med personlig direktförsäljning utan mellanhänder.

Vi är en brokig skara människor som alla sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder och delar visionen ”att förenkla våra kunders vardag”. Våra drygt 80 medarbetare finns på vår fabrik i Sollefteå, huvudkontoret i Umeå samt på våra åtta Thermotech Center i Sverige och dotterbolaget i Finland.

Se filmen om oss.

thermotech

Fotograf: Marlene Nilsen

Våra värderingar
Våra värderingar utgör grunden i vår strävan mot visionen och en hållbar framgång.

Omtanke
Att visa omtanke om medarbetare och kunder är vår viktigaste grundbult i verksamheten. Det innebär att vi ser, lyssnar, stöttar och visar förtroende för varandra. Vi visar personlig omtanke i våra möten och våra kunder ska känna att vi lyssnar på dem, förstår och kan lösa deras behov. Vårt ledarskap är värdebaserat och vi leder med omtanke. Verksamheten skall också vara hållbar mot samhälle och miljö.

Engagemang
Vi tror att frihet och delaktighet ger engagerade och motiverade medarbetare som vill bidra till att verksamheten utvecklas. Fel och problem ska ses som en källa till förbättring och lärande. Vi vet att varje individ har något värdefullt att erbjuda och med gemensamma resurser kan vi möta kundernas behov med innovativa lösningar som förenklar deras vardag.

Se vårt erbjudande och mer om våra olika systemlösningar här.

 

Thermotech Sollefteå, huvudlager

Fotograf: Marlene Nilsen

Höga Kusten Industrigrupp, nätverk

 

 

 

Thermotech Sollefteå

Historien om Thermotech
Det hela tog sin början 1993 och startade som ett projekt under det kommunala bolaget Energidalen i Sollefteå. Målet var att skapa arbetstillfällen i den lilla norrländska staden. Uppdraget var att ta fram ett system för vattenburen golvvärme. Två praktikanter anställdes och ganska snart såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna

De ifrågasatte det konventionella, och med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov, kunde företaget börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Man hoppade över grossistledet för en närmare kontakt med kunderna och satsade på mer förmonterade produkter.

1996 hade verksamheten vuxit och börjat generera vinst, bolaget knoppades av och fick sitt nuvarande namn, TT Thermotech Scandinavia AB. Anders Andersson, som varit med från början, gick in som delägare och VD. Utvecklingen fortsatte, försäljningskontor öppnades och agenter knöts upp på olika platser i Sverige för att öka tillgängligheten. I slutet av 1990-talet påbörjades även verksamhet i Ekenäs, Finland.

2010 kompletterades det ursprungliga golvvärmesortimentet med ett komplett rörsystem för vattendistribution och radiatoranslutningar, Thermotech MultiSystem™. Golvvärme står fortfarande för huvuddelen av verksamheten, men även rörsystemet har vuxit och tagit betydande marknadsandelar.

Försäljningen sker än idag utan mellanhänder vilket ger möjlighet att på fabriken i Sollefteå tillverka och leverera skräddarsydda lösningar till kunderna.

Fakta och företagsuppgifter

Aktiebolaget grundades: 1996
Ägare: Purmo Group Plc
Omsättning: Ca 250 MSEK (2021)
Thermotech Center: Umeå (HK), Sollefteå (fabrik och huvudlager), Sundsvall, Örebro, Norrtälje, Göteborg, Vårgårda, Växjö och Malmö samt i Finland (Ekenäs och Lahti).

Företagsnamn: TT Thermotech Scandinavia AB
Organisationsnr: 556526-8538

Plusgiro: 165983-8
Bankgiro: 5005-0558
Swish: 123 615 82 57
Vi emotser helst fakturor som PDF via e-post. Skickas till: fakturain@thermotech.se

Vi tar ut en faktureringsavgift på 50:- för pappersfakturor. Anmäl din mailadress för PDF-fakturor eller GLN-nr för EDI-faktura i Svefaktura-format till ekonomi@thermotech.se

Faktureringsadress:
Thermotech Scandinavia AB
Spårvägen 8
901 31 Umeå

Kontaktinformation för