Visselblåsarsystem

System för visselblåsning

Via vårt system för visselblåsning kan individer, anonymt och konfidentiellt, anmäla oegentligheter via en oberoende part.

VISSELBLÅSNING

Visselblåsning betyder att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen eller utomstående om att något oegentligt sker. Genom ett visselblåsarsystem kan individer, anonymt och konfidentiellt, anmäla oegentligheter via en oberoende part.

 

Thermotech är en del av Purmo Group som tillhandahåller ett visselblåsarsystem vilket är öppet för alla intressenter – kunder, partners, berörda samhällsgrupper, medarbetare, med flera.

 

Här kan alla anmäla missförhållanden och känna sig trygga med det; https://purmo.integrityline.com/frontpage

 

Alla ärenden hanteras enligt respektive landets lokala lagar och regler.