Filtrera på typ av dokument

Rensa filter

Dokumentation

—Välj typ av dokumentation

PRODUKTKATALOG

Katalog med hela vårt produktsortiment (ej priser)

90501_Sortiment-prislista_2008_ORIGINAL.pdf


MONTERINGSANVISNINGAR

Information och instruktion för installation av våra produkter

GOLVVÄRME (THERMOSYSTEM) - MA
(39 dokument)
Rör

IA101-GV_Rör_Thermosystem_1108.pdf


MA900-MultiSystem-Rörsystem_1611.pdf


Förläggningssystem

IA201-Betongbjälklag_2005.pdf


IA204-GV_Träbjälklag_1812.pdf


IA202-GV_FlytandeGolv_8_12_18_1903-LOW.pdf


MA806-Flytande-golv-18-med-golvgips-som-mellanskikt_1806.pdf


IA203-GV_FlytandeGolv305070_1710.pdf


IA205-GV_Glesregling_1108.pdf


IA207_GV_GDS_Minifloor8_1311.pdf


IA207-GV_Minifloor8_1311.pdf


IA206-GV_ROT-12_1311.pdf


Fördelare / Fördelare i skåp

MA1001-1909-Golvvärmefördelare-563XX-SV-FI-EN-RU.pdf


MA1006-1909-Industrifördelare-567XX-SV-FI-EN-RU.pdf


IA309-GV_R1_1slinga_1304.pdf


MA1009-1910-Gruppfördelare-1-568XX-SV-FI-EN-RU.pdf


IA304-GV_Gruppfördelare-2_2001.pdf


Tillbehör fördelare

MA1008-1908-Bypass-50001-0-SV-FI-EN-RU.pdf


MA310-Bypassbricka-1711.pdf


IA308-GV_Avluftningspaket-1-sl_1211.pdf


MA1007-1910-Utbyggnadspaket-5005X-SV-FI-EN-RU.pdf


Shuntar / Shuntar i skåp / Shuntar med integrerade fördelare i skåp

MA1003-2005-Shunt-TMix-XS-51043-51044-51045-SV-FI-EN-RU.pdf


IA501-GV_ShuntTMixS_1410.pdf


MA1005-1908-Shunt-Tmix-M-56200-SV-FI-EN-RU.pdf


MA1004-1908-Integral-562XX-SV-FI-EN-RU.pdf


IA504-GV_ShuntTMixL3_1211.pdf


IA503-GV_ShuntTMixL2_1211.pdf


IA505-GV_ShuntTMixXXL_1108.pdf


Skåp

MA1002-Fördelarskåp-6275X-GV-SV-FI-EN-RU.pdf


Reglering

IA401-Trådbunden-rumsreglering_1905-LOW.pdf


MA423-Trådbunden-basenhet-EC2-.pdf


IA404-Trådlös-rumsreglering-ICR_1901-LOW.pdf


MA67340_Trådlös-rumstermostat-XCR-A_1409.pdf


MA917_Klimapaket_1912-variant-HC.pdf


Elpannor

MA1013-Elpanna-Kompakt-4.5-6-9-kW-2001.pdf


IA701-Elpanna-2kW-1712.pdf


Värmeväxlare

IA803-Värmeväxlarpaket_TMix-E_1810.pdf


Verktyg

IA907-Pressverktyg_1112.pdf


MA913-Värmeskärare-1705.pdf


MA918-Mätverktyg-1812.pdf


RÖRSYSTEM (MULTISYSTEM) - MA
(10 dokument)
Radiatorsystem

MA915-1706-Kopplingsdosa-radiatorer.pdf


Väggbockfixtur

MA904-Väggbockfixtur-1505.pdf


Väggdosa

MA2001-1906-Väggdosa-77720-SV-FI-EN.pdf


Skåp

MA901_MultiSystem-fördelarskåp_1610.pdf


Fördelare

IA902-Fördelare_1112_MS.pdf


Kopplingar

IA909-Klämringskopplingar_1211_MS.pdf


IA905-Presskopplingar_1206_MS.pdf


Rör

MA900-MultiSystem-Rörsystem_1611.pdf


IA908-Multirör_1112_MS.pdf


IA906-Anvisning-byte-rör_1112_MS.pdf


STAM OCH STRÅK - MA
(6 dokument)
Ventiler

MA912-Kulventiler-MS-1810.pdf


IA911-Injusteringsventiler-MS-1903-LOW.pdf


MA920_VVC-Ventil_MS_1806.pdf


MA914_Differenstryckventil_MS_1703-utskrift.pdf


AluComposite-rör

MA900-MultiSystem-Rörsystem_1611.pdf


IA908-Multirör_1112_MS.pdf


MARKVÄRME (GEOSYSTEM) - MA
(5 dokument)
Handbok

GEOsystem_handbok_201127_2020.pdf


Värmeväxlare

IA803-Värmeväxlarpaket_TMix-E_1810.pdf


Reglering

MA917_Klimapaket_1912-variant-HC.pdf


IA802_ETO2_A4_1910-2.pdf


IA804_ETR2_GEO-Termostat_1405.pdf


RÖR - MA
(2 dokument)
Rör

MA900-MultiSystem-Rörsystem_1611.pdf


IA101-GV_Rör_Thermosystem_1108.pdf


KOPPLINGAR & RÖRDELAR - MA
(2 dokument)
Kopplingar och rördelar

IA905-Presskopplingar_1206_MS.pdf


IA909-Klämringskopplingar_1211_MS.pdf


MONTAGEDETALJER - MA
(3 dokument)
Montagedetaljer

MA2001-1906-Väggdosa-77720-SV-FI-EN.pdf


MA904-Väggbockfixtur-1505.pdf


MA915-1706-Kopplingsdosa-radiatorer.pdf


VENTILER - MA
(4 dokument)
Ventiler

MA912-Kulventiler-MS-1810.pdf


MA914_Differenstryckventil_MS_1703-utskrift.pdf


MA920_VVC-Ventil_MS_1806.pdf


IA911-Injusteringsventiler-MS-1903-LOW.pdf


VERKTYG - MA
(3 dokument)
Verktyg

MA918-Mätverktyg-1812.pdf


MA913-Värmeskärare-1705.pdf


IA907-Pressverktyg_1112.pdf


PRODUKTBLAD

Blad med egenskaper, tekniska fakta och mått

VENTILER - PB
(3 dokument)
Kulventil med lågt handtag

PB4003-Kulventiler-med-lågt-handtag-1912.pdf


Kulventil med högt handtag

PB4002-Kulventil-med-högt-handtag-1912.pdf


Injusteringsventil

Thermotech_Injusteringsventil-brandad_2006.pdf


VERKTYG - PB
(3 dokument)
Fyllnadsstation

PB1014_Fyllnadsstation.pdf


Sortimentväska

PB9001_Sortimentväska_1909.pdf


Fräsmall

PB9010-Fräsmall_2004.pdf


GOLVVÄRME (THERMOSYSTEM) - PB
(9 dokument)
Golvvärmefördelare / Golvvärmefördelare i skåp

PB1001_GV-fördelare_563XX-_1909.pdf


Industrifördelare

PB1006_Industrifördelare_567XX-_1911.pdf


Gruppfördelare 1″

PB1009-568XX-Gruppfördelare-1tum-1912.pdf


Skåp till fördelare och shuntar

PB1002_GV-fördelarskåp_6275X_1909.pdf


Integral (Shunt Tmix M med integrerad fördelare) / Integral i skåp

PB1004_-Integral_-562XX_1909.pdf


Shunt TMix M

PB1005_Shunt-TMix-M_56200_1909.pdf


Shunt TMix XS

PB1003-Shunt-Tmix-XS-1909.pdf


Rumstermostat XD -trådbunden med display

PB401_Rumstermostat-XD_display-trådbunden_1905.pdf


Elpanna Kompakt ( 4,5/ 6 / 9 kW )

PB704_Elpanna-Kompakt_1902.pdf


RÖRSYSTEM (MULTISYSTEM) - PB
(2 dokument)
Vattenmätarskåp

Produktblad-Fördskåp-Prefab-VM.pdf


Vattenmätarskåp med vattenfelsbrytare

Produktblad-Vattenmätarskåp-med-vattenfelsbrytare.pdf


BESKRIVNINGSTEXTER

Tekniska beskrivningar av vårt golvvärme- och tappvattensystem

GOLVVÄRME (THERMOSYSTEM) - BT
(2 dokument)
Beskrivningstexter

beskrivning-ThermoSystem-202003.doc


beskrivning-ThermoSystem-202003.pdf


RÖRSYSTEM (MULTISYSTEM) - BT
(2 dokument)
Beskrivningstexter

Beskrivning-MultiSystem-202003.doc


Beskrivning-MultiSystem-202003.pdf


MARKVÄRME (GEOSYSTEM) -BT
(1 dokument)
Beskrivningstexter

Beskrivning-Markvärmesystem.doc


BYGGVARUDEKLARATIONER

Utförlig information om produkten, hur den ska hanteras genom hela livscykeln samt dess miljöpåverkan

GOLVVÄRME (THERMOSYSTEM) - BD
(38 dokument)
Rör

BD001-1301ThermoSystem-Golvvärmerör-PE-RT.pdf


BD100-1301-MultiSystem-Multirör-PERT-Typ-2.pdf


BD101-1301-MultiSystem-Multirör-PERT-Typ-2-RiR.pdf


BD103-1301-MultiSystem-Multirör-AluComposit.pdf


BD104-1301-MultiSystem-Multirör-AluComposit-RiR.pdf


Kopplingar

BD007-1301ThermoSystem-Klämringskopplingar.pdf


BD107-1301-MultiSystem-Multi-Presskopplingar.pdf


BD108-1301-MultiSystem-Multi-Klämringskopplingar-1-1.pdf


Monteringsdetaljer

BD012-1510-ThermoSystem-Rörböjstöd.pdf


BD013-1712-ThermoSystem-Rörhållarskena.pdf


BD010-1301-ThermoSystem-Hullingar.pdf


BD011-1301-ThermoSystem-Märlor.pdf


BD014-1301-ThermoSystem-Tråg.pdf


Fördelare

BD003-1512-ThermoSystem-Golvvärmefördelare.pdf


BD003-1601-ThermoSystem-Golvvärmefördelare-utan-kopplingar.pdf


Tillbehör fördelare

BD006-1301ThermoSystem-Gruppventil.pdf


BD007-1301ThermoSystem-Klämringskopplingar.pdf


Shuntar / Shuntar med fördelare

BD021-1403-ThermoSystem-TMix-XS.pdf


BD022-1403-ThermoSystem-TMix-S.pdf


BD023-1403-ThermoSystem-TMix-M.pdf


BD027-1403-ThermoSystem-Integral.pdf


BD024-1403-ThermoSystem-TMix-L2.pdf


BD025-1403-ThermoSystem-TMix-L3.pdf


BD026-1403-ThermoSystem-TMix-XXL.pdf


Rumsreglering

BD008-1301-ThermoSystem-Termostater-EC.pdf


BD009-1301-ThermoSystem-Basenheter-EC.pdf


BD028-1301-ThermoSystem-Termostater-ICR.pdf


BD029-1301-ThermoSystem-Basenheter-ICR.pdf


BD031-1601-ThermoSystem-Ställdon.pdf


Skåp

BD004-1704-Golvvärmeskåp-infällt.pdf


BD005-1301-ThermoSystem-Golvvärmeskåp-utanpåliggande.pdf


BD014-1301-ThermoSystem-Tråg.pdf


Förläggningssystem

BD001-1301ThermoSystem-Golvvärmerör-PE-RT.pdf


BD015-1301-ThermoSystem-Träsystem.pdf


BD016-1301-ThermoSystem-Flytande-8-12-18.pdf


BD016-1301-ThermoSystem-Flytande-8-12-18-EPS.pdf


BD017-1301-ThermoSystem-Flytande-30-50-70-EPS.pdf


BD018-1705-ThermoSystem-Golvvärmeplåt.pdf


RÖRSYSTEM (MULTISYSTEM) - BD
(20 dokument)
Rör

BD101-1301-MultiSystem-Multirör-PERT-Typ-2-RiR.pdf


BD103-1301-MultiSystem-Multirör-AluComposit.pdf


BD100-1301-MultiSystem-Multirör-PERT-Typ-2.pdf


BD104-1301-MultiSystem-Multirör-AluComposit-RiR.pdf


Kopplingar

BD107-1301-MultiSystem-Multi-Presskopplingar.pdf


BD108-1301-MultiSystem-Multi-Klämringskopplingar-1-1.pdf


Skåp

BD111-1510-MultiSystem-Multi-Skåp.pdf


BD113-1510-MultiSystem-Multi-Utkastarskåp.pdf


BD112-1705-MultiSystem-Multi-Rörgenomföring.pdf


BD114-1301-MultiSystem-Multi-Täckbricka.pdf


Ventiler

BD110-1301-MultiSystem-Multi-Kulventil-1.pdf


BD122-1706-MultiSystem-Multi-Injusteringsventiler.pdf


Väggbockfixtur / Väggdosa

BD120-1510-MultiSystem-Multi-Väggbockfixtur.pdf


BD121-1511-MultiSystem-Multi-Väggdosa.pdf


Monteringsdetaljer

BD115-1510-MultiSystem-Rörböjstöd.pdf


BD116-1301-MultiSystem-Multi-Fixeringsbleck.pdf


BD117-1301-MultiSystem-Multi-Väggskena.pdf


BD118-1301-MultiSystem-Multi-Passbit.pdf


BD119-1510-MultiSystem-Multi-Fixeringsplåt.pdf


Övrigt


CE-MÄRKNING

Garanti för produktens prestanda enligt europeisk teknisk specifikation

THERMOSYSTEM ( GOLVVÄRME ) -CE
(10 dokument)
Thermosystem ( Golvvärme )

CE001-Trådbundet-reglersystem-EC-XC-system1605-1.pdf


CE002-Trådlöst-regelersystem-ICR-XCR-system-1605-1.pdf


CE003-Grundfos-Alpha2-pump.pdf


CE004-Grundfos-UP-UPS-pump.pdf


CE005-Grundfos-Magna-pump.pdf


CE006-Askoll-pump.pdf


CE008-Markvärme-Geosystem-termostat.pdf


CE009-Klima-HC-regulator.pdf


CE010-Taco-pumpES215-60.pdf


CE011-Xylem-pump-EBV_15_CE1.pdf


EGENPROVNINGSPROTOKOLL

Protokoll för injustering, täthetskontroll och reglering

TD104_Trycktäthetsprotokoll_GVMS_1412-1.pdf


TD105-Injusteringsprotokoll.pdf


TD106-Egenprovningsprot_trådb_rumsregl_1210_GV.pdf


TD107-Egenprovningsprot_trådlös_rumsregl_1210_GV.pdf


TD112_Förenkladtäthetskontrollmedluft1812.pdf


BROSCHYRER & SÄLJBLAD

Informationsbroschyrer och säljmaterial

GOLVVÄRME (THERMOSYSTEM) - SB
(10 dokument)
Broschyr

GolvkonstruktionermedGV1811-3.pdf


90506_Storaanläggningar_2003.pdf


Uterum_webbversion_GS.pdf


GV_Säljbroschyr_1509_A4_LOW-1.pdf


90504_Minifloor8_1408_LU.pdf


Säljblad

SB1000_Nytt-golvvärmesortiment_1909.pdf


SB1003_Shunt-TMix-XS_1906.pdf


SB1006_Rumstermostat-XD_display-trådbunden_1905.pdf


SB1009_Gruppfördelare-1tum_2003.pdf


Säljblad_Prefab_1603.pdf


RÖRSYSTEM (MULTISYSTEM) - SB
(2 dokument)
Säljblad

Säljblad_Prefab_1603.pdf


Säljblad_MultiSystem_1603.pdf


STAM OCH STRÅK - SB
(1 dokument)
Säljblad

Säljblad_Stam-Stråk_1603.pdf


VERKTYG - SB
(2 dokument)
Säljblad

SB9001_Sortimentväska_1909.pdf


SB9010_Fräsmall_2004.pdf


DRIFT & GARANTIER

Information om drift, skötsel, garantier m.m.

Garantier

TD201-Thermotechochgarantier_1009_GV.pdf


Thermosystem ( Golvvärme )

TD108-Driftochskötsel_1812_GVLOW-1.pdf


LEVERANSVILLKOR

Information om leveranser, returer, byten och reklamationer

Thermotech

TD110-Leveransvillkor.pdf


Kontaktinformation för