Malmstranden, Luleå

Thermotech har levererat MultiLevel till centrumnära lägenheter i Malmstranden, Luleås nya bostadsområde med utsikt över Skurholmsfjärden. I tre etapper byggs totalt fem hus med 270 hyreslägenheter.

Bild: Fastighets AB RAWI

Om projektet

I Luleås nya bostadsområde Malmstranden byggs centrumnära hyreslägenheter med utsikt över Skurholmsfjärden och med naturen runt knuten. Området andas nytänk med en känsla av arkitektonisk kvalitet med en spännande byggnads- och kvartersform. Huskropparna har platsgjuten betongstomme och utfackningsväggar av trä. Exteriört med tegelfasad och inslag av cederträ runt stora inglasade balkonger. Högst upp ett sedumtak.

 

Totalt kommer det att byggas cirka 270 hyreslägenheter fördelade på fem huskroppar på Malmstranden. 

 

I den första etappen byggdes två hus med totalt 90 lägenheter på 10 våningar. I den första etappen ingår även det stora garaget som bekvämt nås med hiss från varje våningsplan. När även byggnadsetapp 3 är på plats kommer de fem flerbostadshusen i bostadsområdet Malmstranden i Luleå att bilda en innergård. Där en terrass och parkeringsgaraget kopplar samman de fem huskropparna.

 

 

Vintern och vårvintern 2024 fortgår slutfasen på byggnadsetapp 2 med inflyttning våren 2024 i ytterligare 90 lägenheter. Därefter är planen att etapp 3 ska påbörjas under våren 2024.

Thermotech levererar

Thermotech MultiLevel®, som är Thermotechs system för byggnadsintegrerad värme och kyla i flervåningshus. Det energieffektiva självreglerande värmesystemet gjuts in i bjälklaget och ger en jämn och behaglig boendekomfort året runt. Sommartid erhålls komfortkyla från geobrunnar som via de ingjutna golvvärmerören kyler bjälklaget.

 

Malmstranden — en summering

Typ av projekt
Flervåningshus
Etapp 1: 2 byggnader 
Etapp 2: 3 byggnader

Thermotechs leverans
Thermotech MultiLevel

Etapp 1
Projekttid
Maj 202 – Sommar 2022

Yta
5.000 kvm

Antal byggnader
2 st

Antal lägenheter
90 st

Antal våningar
10 st

 

 

 

Text och bilder lånade av: Fastighets AB Rawi och AB Infjärdens Värme

 

VILL DU VETA MER?
VILL DU VETA MER?

Kontakta Lasse

Har du liknande projekt och är intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna.

Lars Thunström