Godisfabriken 1 och 3, Gävle

Thermotech har levererat MultiLevel till nybyggnad av två flerbostadshus på 15 resp. 7 våningar med totalt 106 lägenheter i det nya området Godisfabriken i Gävle.

Bild:  Pomeroy Studio

Om projektet

Nybyggnad av två flerbostadshus på 15 respektive 7 våningar med totalt 106 lägenheter i det nya området Godisfabriken i Gävle.

 

Byggherren AB Gavlegårdarna anlitade Arkitektgruppen i Gävle som med samarbetspartnern Pomeroy Studio i Singapore formgav de två byggnaderna. Ambitionen i projektet var att formge hållbara byggnader som stärker området och bidrar till en attraktiv stadsdelen.

 

Från 1916 och nästan 100 år framåt tillverkades halstabletter och godis på området mellan Södra Strandgatan, Styrmansgatan och Tredje Tvärgatan. Godisfabriken är det samlande namnet för alla hus, gator och parker som nu anläggs i området. Byggnader från industriepoken sparas och får nya användningsområden. 750 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter planeras tillsammans med caféer, verksamhetslokaler, förskola och parkeringshus. Stort fokus ligger på att bygga med höga miljö- och hållbarhetskrav.

 

 

Thermotech levererar

Thermotech MultiLevel® som är Thermotechs system för byggnadsintegrerad värme och kyla i flervåningshus till Godisfabriken 1 och 3.

 

Godisfabriken — en summering

Typ av projekt
Flervåningshus bostadsrätter

Thermotechs leverans
Thermotech MultiLevel

Projekttid
Oktober 2020 – December 2022

Yta
12.000 kvm

Antal byggnader
2 st

Antal våningar
Godisfabriken 1: 15 våningar
Godisfabriken 3: 7 våningar

Antal lägenheter
Godisfabriken 1: 61 lägenheter + 1 gemensamhetslokal

Godisfabriken 3: 45 lägenheter

Byggherre
AB Gavlegårdarna

VS-konsult
SWECO Sverige AB

VS-installatör
Rörfokus Gävle AB

Arkitekt:
Arkitektgruppen i Gävle AB och Pomeroy Studio

 

 

 

 

 

 

Bilder: Pomeroy Studio

Text lånad av: AB Gavlegårdarna

 

VILL DU VETA MER?
VILL DU VETA MER?

Kontakta Lasse

Har du liknande projekt och är intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna.

Lars Thunström