Vi förenklar din vardag

Med omtanke och engagemang levererar vi trygga och hållbara system för värme och vatten direkt till våra kunder utan mellanhänder. Genom en nära kundkontakt kan vi ge skräddarsydda lösningar, hög service och möta både uttalade och outtalade behov.
TRYGGT & SÄKERT
TRYGGT & SÄKERT

Typgodkända skåp

Samtliga Thermotechs fördelarskåp, både för tappvatten och golvvärme, är nu typgodkända enligt nya testmetoden SP-metod 5676. De nya kraven börjar gälla den 1 juli 2024. Testmetoden innebär betydligt hårdare tester av de mekaniska egenskaperna för skåpen och åldersbeständigheten för genomföringarna.

thermotech

Vi levererar helhetslösningar

Vi utvecklar och tillverkar helhetslösningar för värmesystem och vattendistribution till såväl villor som flerbostadshus.

Våra produkter
GODKÄNNANDEN
GODKÄNNANDEN

Säker Vatteninstallation

Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1

Våra produkter