Lågbyggande golvvärme

Thermotech erbjuder golvvärme med låg bygghöjd, från 9 mm. Vilket förläggningssystem som är lämpligt beror på möjlig bygghöjd och behov av isolering.

Thermotech har flera alternativ vid krav på låg bygghöjd

Vi rekommenderar att man alltid säkerställer tillräckligt isolering utifrån rådande förutsättningar.

 

Bygghöjder på Thermotechs lågbyggande förläggningssätt:
Flytande golv 12:  13 mm plus övergolv
Flytande golv 18:  18 mm plus övergolv

 

Vid ingjutning ör minsta tjocklek på betongen eller avjämningsmassan ovan rörhjässan 1/10 del av c/c-måttet mellan rören. Exempel: vid förläggning c/c 300 måste tjockleken på ingjutningen vara minst 30 mm. Denna rekommendation tar dock inte hänsyn till konstruktionens hållfasthet utan det måste kontrolleras för varje enskilt fall.

 

Om golvvärmen gjuts in i avjämningsmassa ovanpå spånskivor som ligger på träbjälklag måste avjämningsmassans tjocklek vara minst 15 mm ovan rörhjässan.

 

Är du osäker kontakta alltid en installatör för bedömning och råd innan du börjar. Via din rörinstallatör hjälper Thermotech dig sedan med förslag på en skräddarsydd lösning.