Golvvärme i källare

För att kunna lägga golvvärme i källare finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda och därför är det viktigt att ta hjälp av en installatör att undersöka hur källaren ser ut och ta reda på vilka förutsättningar som finns.

Golvvärme i källarvåning

Värmeförluster
Under en nybyggd platta på mark ligger mellan 200 - 300 mm isolering och minimering av värmeförlust är en av orsakerna till tjockleken på isoleringen. Om den befintliga plattan eller bjälklaget är oisolerat är det bästa alternativet att gräva ut källaren och lägga isolering av den tjockleken.

 

Om det inte är möjligt kan man lägga ett tunnare isoleringsskikt på befintlig platta, till exempel spårade golvvärmeskivor av cellplast, så kallat Flytande golv. Beroende på byggnadens förutsättningar och isoleringens tjocklek kommer värmeförlusten då att öka med upp till 50% – ju tunnare isolering desto större värmeförlust.

 

Thermotechs förläggningssystem Flytande golv finns i tjocklekar mellan 18-70 mm.

 

Fukt

Golvvärme löser inte fuktproblem, så säkerställ att källaren är torr och fuktfri samt kontrollera att det finns tillräcklig isolering innan golvvärmen läggs. Finns fuktproblem avråder vi från att installera golvvärme innan de åtgärdats. Det är också bra att se över dräneringen av huset innan en golvvärmeinstallation påbörjas.

 

Om fuktproblem förekommer och isolering inte är tillräckligt finns det risk för så kallad omvänd fuktvandring – när golvvärmen stängs av på sommaren blir marken under plattan eller grunden varmare än golvytan och risk finns då att fukten transporteras upp till golvytan istället för ner i marken.

 

En tumregel är en isoleringstjocklek på minst 100 mm och det är vanligtvis tillräcklig för att undvika omvänd fuktvandring. En annan lösning kan vara att ha golvvärmen på året runt.

 

Kontakta alltid installatör för bedömning på plats och råd innan du börjar. Via din rörinstallatör hjälper Thermotech dig sedan med förslag på en lämplig lösning skräddarsydd för just din källare.