Golvvärme i källare

För att kunna lägga golvvärme i källare finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda och därför är det viktigt att undersöka hur källaren ser ut och ta reda på vilka förutsättningar som finns.

Golvvärme i källarvåning

Värmeförluster
Under en nybyggd platta på mark ligger mellan 200-300 mm isolering och minimering av värmeförluster från golvvärme är en av orsakerna till tjockleken på isoleringen. Om den befintliga plattan eller bjälklaget är oisolerat är det bästa alternativet att gräva ut källaren och lägga isolering av den tjockleken. Om det inte är möjligt kan man lägga ett tunnare isoleringsskikt på befintlig platta, till exempel spårade golvvärmeskivor av cellplast, så kallat Flytande golv.

 

Förläggningssystemet Flytande golv finns i tjocklekar mellan 18-70 mm. Beroende på isoleringens tjocklek kan värmeförluster neråt bli mellan 10-50% – ju tunnare isolering desto större värmeförlust. Förlusten är relativt stor men på mindre ytor kommer det ändå inte resultera i högre driftkostnader. Vi rekommenderar minst 100 mm isolering, helst mer.

 

Fukt
Golvvärme löser inte fuktproblem, så säkerställ att källaren är torr och fuktfri samt kontrollera att det finns tillräcklig isolering innan golvvärmen läggs. Finns fuktproblem avråder vi från att installera golvvärme innan de åtgärdats. Det är också bra att se över dräneringen av huset innan en golvvärmeinstallation påbörjas.

 

Om fuktproblem förekommer och isolering inte är tillräckligt finns det risk för så kallad omvänd fuktvandring – när golvvärmen stängs av på sommaren blir marken under plattan eller grunden varmare än golvytan och risk finns då att fukten transporteras upp till golvytan istället för ner i marken. En isoleringstjocklek på 100 mm eller mer är vanligtvis tillräcklig för att undvika omvänd fuktvandring. En annan lösning är att ha golvvärmen på året runt.

 

Är du osäker kontakta alltid installatör för bedömning och råd innan du börjar. Via din rörinstallatör hjälper Thermotech dig sedan med förslag på en lämplig lösning skräddarsydd för just din källare.