VÅRT MILJÖARBETE

Verksamhet med liten miljöpåverkan

Vi ska bedriva vår verksamhet och erbjuda produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

 

Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling i samhället. Vi tar vårt ansvar genom att sträva efter en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller vår verksamhet, våra tjänster och produkternas livscykel.

 

I möjligaste mån används material och metoder som inte utgör miljö- eller hälsorisker, vare sig för de anställda eller allmänheten. Strävan är att så mycket som möjligt av slutproduktens beståndsdelar skall vara återvinningsbara samt att leveranser ska ske på ett så miljömässigt sätt som möjligt. 

 

Vi ser att vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är:

 

Transporter
Vi tar hänsyn till låg energiförbrukning och miljöpåverkan vid val av transporter, emballage och transportörer.

 

Vi väljer alltid "närtillverkat", vilket innebär att vi väljer leverantörer och tillverkare så nära oss som möjligt, allra helst i Sverige, men annars i Europa. Vi flyttar också så mycket som möjligt av montering och tillverkning till vår fabrik i Sollefteå, som drabbades hårt när de två regementena lades ner. Det är en viktig del i vår hållbarhetsstrategi som bidrar till effektivare transporter, förbättrad leveranssäkerhet och kvalité. Det är också ett sätt för oss att ta vårt sociala ansvar som företag.

 

Vi väljer digitala distansmöten när det fungerar och om vi ändå måste resa så miljökompenserar vi för det.

 

Produktutveckling
All vår produktutveckling sker med livscykelperspektiv och miljöhänsyn tas vid framtagning av nya produkter samt under hela deras livslängd. De material vi använder är i största möjliga mån är återvinningsbara.

 

Arbetsmiljö & återvinning
Vi strävar efter att ha utbildad och miljömedveten personal i hela organisationen. Vi tar hänsyn till metoder för återvinning vid val av förpackningar och emballage.

 

Försäljning & projektering
Vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är att minska energianvändningen genom att informera kunderna om produkter och installationssätt så att de aktivt bidrar till minskad energianvändning via våra golvvärmesystem.

 

Samtidigt projekterar vi vår golvvärme så att lägsta möjliga vattentemperatur kan användas i systemet. Detta för att värmesystemet effektivt skall kunna användas tillsammans med lågtempererade värmekällor som till exempel värmepumpar och solvärme.

 

 

 

Thermotech har miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller utveckling, tillverkning, marknadsföring och projektering av vattenburna golvvärmesystem och rörsystem för tappvatten och radiatoranslutningar.