Design som ett strategiskt verktyg

Design används aktivt som ett strategiskt verktyg i hela Thermotechs organisation. Det tillämpas vid utveckling av våra produkter, tjänster, interna processer, budskap och miljöer. Ledordet i vårt designarbete är att förenkla kundens vardag. Det står för kärnan i vad vi levererar.
I korthet

Design är en arbetsprocess

Design är för oss, en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt, där funktionella, miljömässiga och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.

INSTALLATÖREN

Design bidrar till en enkel och smidig installation med ett snyggt resultat som ger yrkesstolthet och glädje över att ha gjort ett bra jobb.

SLUTBRUKAREN

Design bidrar till estetik, funktion och trygghet i hemmet.

VI SJÄLVA

Design bidrar till effektivare processer och tillverkning och en stolthet över att kunna leverera produkter med hög kvalitet och god funktion.

roligt att veta
roligt att veta

Nominerade till Stora Designpriset

Thermotech Scandinavia AB blev nominerad till ”Stora Designpriset” år 2007, som delas ut av Teknikföretagen i samverkan med Svensk Industridesign och Svensk Form. Enligt reglerna för priset ska designen ha en avgörande faktor för produktens kommersiella framgång. Design ska skapa lönsamhet.

 

”För Thermotechs del så tydliggör nomineringen vad design betyder för kvalitet och lönsamhet i företaget. Det ger ett tänk som lyfter hela företaget, anställda och kunder, skapar entusiasm och synergier. Det öppnar ögonen och kommunicerar kvalitet.”

Jan Hampf, VD Hampf Industrial Design AB