Thermotech och design

Design används aktivt som ett strategiskt verktyg i hela Thermotechs organisation. Det tillämpas vid utveckling av våra produkter, tjänster, interna processer, budskap och miljöer. Ledordet i vårt designarbete är att förenkla kundens vardag. Det står för kärnan i vad vi levererar.

Design är för oss, en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt, där funktionella, miljömässiga och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.

För slutbrukaren bidrar design till estetik, funktion och trygghet.

För installatören bidrar design till en enkel och smidig installation, där resultatet ser bra ut. Vi tror och hoppas att yrkesstoltheten och glädjen över att ha gjort ett bra jobb ökar när produkterna är funktionella, tilltalande och enkla att installera.

Stora Designpriset
Thermotech Scandinavia AB blev nominerad till ”Stora Designpriset” år 2007, som delas ut av Teknikföretagen i samverkan med Svensk Industridesign och Svensk Form. Enligt reglerna för priset ska designen ha en avgörande faktor för produktens kommersiella framgång. Design ska skapa lönsamhet.

Thermotech och design, Integral

”För Thermotechs del så tydliggör nomineringen vad design betyder för kvalitet och lönsamhet i företaget. Det ger ett tänk som lyfter hela företaget, anställda och kunder, skapar entusiasm och synergier. Det öppnar ögonen och kommunicerar kvalitet.”

Jan Hampf, VD Hampf Industrial Design AB

 

 

Kontaktinformation för