Golvvärme i badrum

Beroende på underlag och tillgänglig bygghöjd kan Thermotech erbjuda olika förläggningssystem till badrummet.

Bild lånad av: Vedum

Lämpliga förläggningssystem i badrum
Det vanligaste förläggningssystemet i våtrum är Ingjutning som kan beläggas med klinker eller våtrumsmatta. Beroende på ytans storlek och tillgänglig bygghöjd väljs 8, 12 eller 16 mm rör.

 

Om underlaget består av golvbjälkar kan man installera spårade spånskivor (Thermotech Träsystem) i badrummet. I och med att våtutrymmen alltid kräver fall mot golvbrunn, och således ett skikt med avjämningsmassa, krävs dock en förstärkning av bjälklaget genom att en formstabil skiva limmas ovan de spårade skivorna med golvvärmen för tillräcklig stabilitet. Se respektive anvisning för detaljerad information. Vi rekommenderar att fukttröga golvspånskivor i kvalitet V313-P5 används.

 

Denna konstruktion kan upplevas komplicerad och tidskrävande och de spårade skivorna kan med fördel ersättas med släta spånskivor och avjämningsmassa.

 

När isolering krävs, för att undvika värmeförluster nedåt och få ett så energibesparande värmesystem som möjligt, används förläggningssystemet Flytande golv, dvs. spårade skivor i cellplast. Thermotech erbjuder Flytande golv i flera olika tjocklekar beroende på behovet av isolering. I badrum finns ofta begränsningar i tillgänglig bygghöjd och normalt används Flytande golv 12 eller 18 mm. För tillräcklig stabilitet måste det läggas ett armeringsnät och gjutas ett skikt av fiberförstärkt avjämningsmassa om minst 12 mm ovan de spårade cellplastskivorna och golvvärmen innan golvet beläggs med klinker eller våtrumsmatta.

 

Läs mer om olika golvkonstruktioner för våtrum i Thermotechs folder ”Golvkonstruktioner med golvvärme” och i monteringsanvisningen för respektive förläggningssystem.

 

Golvvärme med låg bygghöjd
För golvvärme med låg bygghöjd rekommenderar vi ingjutning med 8 eller 12 mm rör. Krävs isolering finns Flytande golv 12, ett system med spårade cellplastskivor för 12 mm rör för ytor upp till ca 9 kvm per slinga.

 

Bygghöjden beror på underlag och golvbeläggning. Flytande golv 12 ger en bygghöjd på ca 13 mm. Till detta ska läggas övergolvets tjocklek. Ingjutning kan som lägst vara 21 mm tunn (plus övergolv) 

 

Krav på tätskikt i badrum
I våtrum krävs alltid att ett erforderligt tätskikt. Anlita gärna en fackman. Läs mer om tätskikt här:

Byggkeramikrådet
AB Svensk Våtrumskontroll

 

Vattenburen golvvärme enbart i badrummet
I de fall bostaden har ett vattenburet värmesystem med radiatorer på övriga ytor så kan vattenburen golvvärme installeras i badrummet med hjälp av en mellanliggande shunt. Shuntens funktion är att blanda in och reglera temperaturen på av det varma vattnet, som kommer från värmekällan, i det vatten som cirkulerar i golvvärmesystemet så att lämplig temperatur uppnås.

 

Thermotechs shuntar lämpliga för mindre ytor är:
Shunt TMix XS – för ytor upp till 16 m2
Shunt TMix S – för ytor upp till 60 m2

 

Varmt golv i badrummet även på sommaren
Thermotechs Shunt TMix XS kan utrustas med en 350W elpatron som ger en komfortabel golvtemperatur på golvytan även när den primära värmekällan är avstängd, vanligtvis på sommaren. Även shunt TMix S och Integral kan utrustas med elpatron.

Thermotechs shunt TMix XS finns att få med olika elpatron-paket beroende på behov, men för bästa komfort används paketet med trådlös reglering och funktion för enkel omkoppling mellan sommar- och vinterdrift. Läs mer här.

 

Vattenburen eller elektrisk golvvärme i badrummet
Fördelen med vattenburen uppvärmning är man kan ansluta värmesystemet till olika värmekällor som värmepump, pelletspanna eller solvärme. Det kan man inte göra med direktverkande el. Energipriser och regler runt direktverkande el ligger också i händerna på de framtida energipolitikerna, vilket kan upplevas som en osäkerhet.

 

Tidigare har vattenburen golvvärme haft två nackdelar jämfört med elgolvvärme – dels byggde vattenburen golvvärme mer på höjden och dels blev golvet kallt när den ordinarie värmekällan (te.x. värmepumpen) var avstängd. Nu finns vattenburen golvvärmen med i princip lika låg bygghöjd som elgolvvärme. Kompletterat med Thermotechs Shunt TMix XS med 350 W elpatron behöver golvet heller aldrig bli kallt. När den ordinarie värmekällan är avstängd går nämligen elpatronen in och värmer golvet. Under större delen av året nyttjas dock värmen från den ordinarie värmekällan för att värma golvet. Samma komfort, sommar som vinter, men till en lägre kostnad än med elektrisk golvvärme som drar el året runt.

 

Är du osäker kontakta alltid en fackman för bedömning och råd innan du börjar. Via din rörinstallatör hjälper Thermotech dig sedan med förslag på en lämplig lösning skräddarsydd för just ditt badrum.