Prefab ISO Kompakt

Ett isolerat skåp för genomgående kall- och varmvattenstam i samma skåp som ger en kompakt lösning för tappvattendistribution i flervåningshus utan risk för värmespridning.
MULTISYSTEM™ TAPPVATTEN

Prefab ISO Kompakt

En typisk lösning för tappvattendistribution i flervåningshus är genomgående kall- och varmvattenstammar. Thermotech Prefab ISO Kompakt är ett isolerat skåp för genomgående kall- och varmvattenstam i samma skåp som ger en mycket kompakt lösning. Prefab ISO Kompakt finns även anpassat för våtzon och montering i vägg med tätskikt.

 

Produkten är ett alternativ till separata skåp för kall- respektive varmvatten.

Skåpet ISO Kompakt finns i 540/595 och 690 mm bredd med fördelare för kopplingsledningar upp till 8 KV och 7 VV. Skåpet ryms i vägg med 120 mm regel.

 

Produkten levereras färdigmonterad i skåp inklusive stammar med prefabricerad isolering, med eller utan plats för mätning (upp till två vattenmätare) samt fördelare och presskopplingar för 16 mm rör.

 

Kopplingar för stamledningar beställs separat och kan flexibelt väljas, upp till 32 mm. 

 

Egenskaper & fördelar

 • Prefabricerad isolering
 • Anslutning till varmvattenstam via rörböj, vilken förhindrar värmespridning
 • Alternativt 110 mm passbitar för vattenmätare
 • Ryms i vägg med 120 mm regel
 • Flexibelt val av kopplingar för stamledning, upp till 32 mm
 • Anslutning för upp till 8 kallvatten och 7 varmvattenledningar

 

Ett problem när kall- och varmvatten dras i samma skåp kan vara värmespridning som ger en uppvärmning av kallvattnet över tillåtna maxgränser. Med Thermotech Prefab ISO Kompakt är problemet med kallvattenuppvärmning effektivt löst med ett värmelås. Kontakta ditt närmaste Thermotech Center så berättar vi gärna mer om det.

 

 

Prefab ISO Kompakt

Ingående komponenter

 • Fördelarskåp
 • Isolering för kalla och varma stamledningar
 • 2 kulventiler
 • Med eller utan 2 passbitar, 110 mm (3/4”) 
 • Tappvattenfördelare och konsoler
 • 16 mm presskopplingar
 • Rörgenomföringar
 • Skyddspåse
ISO Kompakt 540 mm med mätning

 

 

ISO Kompakt 540 mm utan mätning

 

 

 

 

ISO Kompakt 690 mm med mätning

 

Fakta & artikelnummer ISO Kompakt

MÅTT
Bredd: 540 eller 690 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 120 mm

 

ARTIKELNUMMER

Skåp med plats för mätning

540 mm bredd
78740-0201  2 KV + 1 VV
78740-0202  2 KV + 2 VV
78740-0302  3 KV + 2 VV
78740-0402  4 KV + 2 VV
78740-0403  4 KV + 3 VV
78740-0503  5 KV + 3 VV
78740-0504  5 KV + 4 VV

690 mm bredd
78740-0605  6 KV + 5 VV
78740-0705  7 KV + 5 VV
78740-0807  8 KV + 7 VV

Skåp utan plats för mätning

540 mm bredd
78741-0202  2 KV + 2 VV
78741-0302  3 KV + 2 VV
78741-0403  4 KV + 3 VV
78741-0404  4 KV + 4 VV
78741-0503  5 KV + 3 VV
78741-0504  5 KV + 4 VV

Kopplingar för stam
72616-20  16 mm presskoppling
72620-20  20 mm presskoppling
72626-20  26 mm presskoppling
72632-20  32 mm presskoppling

Fronter till skåp
75752-1  Front till skåp 540 x 550 mm
75753-1  Front till skåp 690 x 550 mm

 

Prefab ISO Kompakt Våtzon

Ingående komponenter

 • Fördelarskåp
 • Isolering för kalla och varma stamledningar
 • 2 kulventiler
 • 2 passbitar, 110 mm (3/4”) 
 • Tappvattenfördelare och konsoler
 • 16 mm presskopplingar
 • Rörgenomföringar
 • Skyddspåse
 • Material för läckageindikering 

Prefabricerat, isolerat skåp för montering i vägg med tätskikt. Anpassad för genomgående kall- och varmvattenstam, med plats för två vattenmätare och tappvattenfördelare.

 

Produkten levereras färdigmonterad i skåp inklusive stammar med prefabricerad isolering, med eller utan plats för mätning (upp till två vattenmätare) samt fördelare och presskopplingar för 16 mm rör.

 

Kopplingar för stamledningar beställs separat och kan flexibelt väljas, upp till 32 mm. 

 

Genom en smart förskjuten hålbild kan skåpet monteras infällt i våtutrymmets skivkonstruktion. Skåpet placeras strax innanför färdig skivvägg och våtzonsramen monteras sedan i liv med omgivande gipsskivor. Det blir inga nivåskillnader mot det färdiga tätskiktet vilket förenklar snygg plattsättning.

 

ISO Kompakt våtzon med mätning
ISO Kompakt våtzon utan mätning
ISO Kompakt med våtzonsram och front

Fakta & artikelnummer ISO Kompakt Våtzon

MÅTT
Bredd: 595
Höjd: 550 mm
Djup: 120 mm

 

ARTIKELNUMMER

Skåp med plats för mätning
78716-0201  2 KV + 1 VV
78716-0202  2 KV + 2 VV
78716-0302  3 KV + 2 VV
78716-0303  3 KV + 3 VV
78716-0402  4 KV + 2 VV
78716-0403  4 KV + 3 VV
78716-0503  5 KV + 3 VV
78716-0504  5 KV + 4 VV

 

Skåp utan mätning
78717-0201  2 KV + 1 VV
78717-0202  2 KV + 2 VV
78717-0302  3 KV + 2 VV
78717-0303  3 KV + 3 VV
78717-0402  4 KV + 2 VV
78717-0403  4 KV + 3 VV
78717-0503  5 KV + 3 VV
78717-0504  5 KV + 4 VV

Kopplingar för stam
72616-20  16 mm presskoppling
72620-20  20 mm presskoppling
72626-20  26 mm presskoppling
72632-20  32 mm presskoppling

Fronter till skåp
75767-2  Våtzonsram och front

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

Våra Thermotech Center

Kontakta ditt närmaste Thermotech Center om du behöver anpassa din Prefab eller vill beställa.