Vattenburen golvvärme är ett lågtempererat värmesystem

Vattenburen golvvärme är ett komplett värmesystem som ofta ersätter vanliga väggmonterade radiatorer. Det är ett lågtemperatursystem som passar bra tillsammans med energisnåla värmekällor som värmepump, pelletspanna och solvärme eller en kombination av dessa.

Vattenburen golvvärme från Thermotech

Vattenburen golvvärme värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt. Den direkta orsaken till varför golvvärme upplevs så behagligt är att värme alstras med låg temperatur fördelat på en stor yta. Med denna typ av strålningsvärme fördelas värmen jämnare i rummet och den varmare luften stannar vid fötterna medan det är lite svalare luft i huvudhöjd.

 

Genom att snabbt värma upp luften som kommer ner på golvet motverkar golvvärme i många fall kallras. Golvvärme ger mindre luftrörelser än radiatorer och frigör därför mindre damm. Dessutom slipper man de dammsamlande radiatorerna på väggen. Golvvärme fungerar bra under alla typer av golv.

 

Golvvärme och energi
Med vattenburen golvvärme spar du energi. Eftersom värmen i rummet fördelas jämnare jämfört med andra uppvärmningssystem kan medeltemperaturen i värmesystemet kan hållas lägre än med exempelvis radiatorer. Energianvändningen påverkas dock av bostadens isolering, inomhustemperaturen samt av hur stor del av säsongen du har systemet påslaget. I större lokaler som t.ex. lager- och sporthallar kan medeltemperaturen sänkas betydligt och på så sätt ge möjlighet till energibesparing.

 

Eftersom golvvärmesystemet är ett lågtemperatursystem minskas alla förluster i matarledningsrören. Värmepumpar och solfångare blir betydligt mer effektiva i dessa system än i värmesystem med högre vattentemperaturer. En värmepump kan t. ex. förbruka 30% mindre energi när vattentemperaturen minskas från 55°C (radiatorer) till 35°C (golvvärme).

 

Alla svenska kommuner har energirådgivare som kostnadsfritt svarar på frågor om energi? Här hittar du din energirådgivare. Källa: Energimyndigheten

 

Golvvärmens historia
Golvvärme är egentligen en gammal uppfinning och dess historia började redan för 6000 år sedan. Och det är mycket möjligt att det var svenska stenåldersmänniskor som uppfann golvvärmen. I Voullerim i norra Sverige har man hittat lämningar från stenåldern där man kan påvisa en primitiv form av golvvärme. På den tiden transporterade man rökgaser från eldstäderna ut i marken. Marken värmdes upp och på det sättet kunde stenåldersfamiljerna hålla sig lite varmare om nätterna. En primitiv, men oerhört briljant idé!

 

Under 1920-talet utvecklade britter och fransmän olika system för golvvärme som påminner om dagens vattenburna golvvärmesystem. I Sverige fick golvvärmen sitt genombrott under 1980-talet.

 

Idag är golvvärme ett etablerat värmedistributionssystem med många tekniska och driftsekonomiska fördelar.