seo standard

Kontakt

Om oss

ETT GÄNG MED OMTANKE & ENGAGEMANG

Thermotech utvecklar, tillverkar och projekterar kompletta kundanpassade värme- och rörsystem. Vi jobbar med personlig direktförsäljning utan mellanhänder. 

Vi är en brokig skara människor som alla sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder och delar visionen ”att förenkla våra kunders vardag”. 

Våra ca 80 medarbetare finns på vår fabrik i Sollefteå, huvudkontoret i Umeå samt på våra åtta regionkontor i Sverige och dotterbolagen i Finland och Ryssland. 

VÅRA VÄRDERINGAR
Våra värderingar utgör grunden i vår strävan mot visionen och en hållbar framgång.

Omtanke
Att visa omtanke om medarbetare och kunder är vår viktigaste grundbult i verksamheten. Det innebär att vi ser, lyssnar, stöttar och visar förtroende för varandra. Vi visar personlig omtanke i våra möten och våra kunder ska känna att vi lyssnar på dem, förstår och kan lösa deras behov. Vårt ledarskap är värdebaserat och vi leder med omtanke. Verksamheten skall också vara hållbar mot samhälle och miljö.

Engagemang
Vi tror att frihet och delaktighet ger engagerade och motiverade medarbetare som vill bidra till att verksamheten utvecklas. Fel och problem ska ses som en källa till förbättring och lärande. Vi vet att varje individ har något värdefullt att erbjuda och med gemensamma resurser kan vi möta kundernas behov med innovativa lösningar som förenklar deras vardag.

 

VÅRT ERBJUDANDE 

Vi gör det enkelt
Vi förenklar kundens vardag genom att göra det enkelt att beställa och installera våra produkter samt stödja relevanta tjänster och en hög servicenivå.

Kundanpassade systemlösningar
Vi säljer och projekterar kompletta värme- och rörsystem som skräddarsys utifrån kundens önskemål och behov.

Business to business 
Vi säljer till professionella kunder som har nytta av vår kunskap, vår höga service och skräddarsydda lösningar.

Direktförsäljning utan mellanhänder
Vi hoppar över grossistledet för att underlätta för kunderna. Genom en nära kontakt med kunden kan vi ge personlig och kunnig service.

Funktionell och innovativ design
Genom att verka nära kunderna i deras vardag kan vi möta deras uttalade och outtalade behov. Vi ifrågasätter gärna gamla lösningar och vidareutvecklar ständigt vårt erbjudande så att det bättre möter kundens behov.

Miljömässigt hållbara lösningar 
I vårt dagliga arbete bidrar vi till att minska energianvändningen genom en hög kunskap om hur man projekterar och installerar energieffektiva värmesystem.

 

HISTORIEN BAKOM THERMOTECH

Det hela tog sin början 1993 och startade som ett projekt under det kommunala bolaget Energidalen i Sollefteå. Målet var att skapa arbetstillfällen i den lilla  norrländska staden. Uppdraget var att ta fram ett system för vattenburen golvvärme. Två praktikanter anställdes och ganska snart såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna

De ifrågasatte det konventionella, och med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov, kunde företaget börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Man hoppade över grossistledet för en närmare kontakt med kunderna och satsade på mer förmonterade produkter.

1996 hade verksamheten vuxit och börjat generera vinst, bolaget knoppades av och fick sitt nuvarande namn, TT Thermotech Scandinavia AB. Anders Andersson, som varit med från början, gick in som delägare och VD. Utvecklingen fortsatte, försäljningskontor öppnades och agenter knöts upp på olika platser i Sverige för att öka tillgängligheten. I slutet av 1990-talet påbörjades även verksamhet i St Petersburg, Ryssland och i Ekenäs, Finland.

2010 kompletterades det ursprungliga golvvärmesortimentet med ett komplett rörsystem för vattendistribution och radiatoranslutningar, Thermotech MultiSystem™. Golvvärme står fortfarande för huvuddelen av verksamheten, men även rörsystemet har vuxit och tagit betydande marknadsandelar.

Försäljningen sker än idag utan mellanhänder vilket ger möjlighet att på fabriken i Sollefteå tillverka och leverera skräddarsydda lösningar till kunderna.

LITE FAKTA

  • Aktiebolaget grundades år 1996
  • Majoritetsägare: Aipa Invesco AB (grundaren Anders Andersson och Iita Pyy). 
    Näst största ägare: Rolf och Mikael Tannergård (grundat EIAB, Goodtech, Eitech).
    Övriga ägare: Kirill Makarov, Wilhelm Sande och Erik Eliasson.
  • Omsättning: 165 MSEK (2017)
  • Kontor i Umeå (HK), Sollefteå (fabrik och huvudlager), Sundsvall, Örebro, Norrtälje, Göteborg, Vårgårda, Växjö och Malmö, samt dotterbolag i Ekenäs (Finland) och St Petersburg (Ryssland).

FÖRETAGSUPPGIFTER
TT Thermotech Scandinavia AB

Organisationsnr: 556526-8538

Plusgiro: 165983-8

Bankgiro: 5005-0558

Vi emotser helst fakturor som PDF via e-post.
Skickas till: fakturain@thermotech.se

Faktureringsadress:
Thermotech Scandinavia AB
Spårvägen 8
901 31 Umeå

Referenser från Thermotechs installationer av golvvärme och rörsystem

Thermotech och design

Design används aktivt som ett strategiskt verktyg i hela Thermotechs organisation. Det tillämpas vid utveckling av våra produkter, tjänster, interna processer, budskap och miljöer.

Ledorden i vårt designarbete är “Gör det enklare och snyggare. Gör det exceptionellt”.

Det står för kärnan i vad vi levererar.