seo standard

Kontakt

Support

FÖR BOSTADSÄGAREN
Om du som bostadsägare får problem med din golvvärme ska du i första hand vända dig till det företag som gjort installationen hemma hos dig. Om du inte får kontakt med dem är du välkommen att kontakta oss på telefon 0620-68 33 30 eller via info@thermotech.se.

FÖR INSTALLATÖREN
Om du som installatör har behov av support, till exempel i samband med installationen, är du välkommen att kontakta ditt närmaste Thermotech Center för snabb och kunnig hjälp. 

Här under support hittar du alla vår dokumentation för nedladdning, t.ex. monteringsanvisningar och tekniska dokument för våra olika produkter.

Du hittar även svar på vanliga frågor om våra olika system, drift- och skötselinstruktioner samt gällande villkor för frakter och gods.

Kontakt

Växel: 0620-68 33 30
E-post: info@thermotech.se

Installatörer rekommenderar vi att kontakta närmaste Thermotech regionkontor för snabb och kunnig hjälp. Behöver du hjälp med att hitta din regiontillhörighet? Sök på kartan.

Frågor & svar

På dessa sidor finner du svaren på de vanligaste frågorna om våra olika system.

Dokumentation

Ladda ner tekniska anvisningar, sortimentlistor & broschyrer

Drift & skötsel golvvärme

Ett Thermotech golvvärmesystem, som monterats enligt de ritningar och installationsanvisningar som medföljer anläggningen, är i stort sett underhållsfritt.