seo standard

Kontakt


Prisjustering fr o m 1 februari 2018

På grund av förändrade valutor och stigande råvarupriser kommer vi att göra en prisjustering från och med den 1 februari 2018. Prisförändringen gäller hela vårt sortiment och om inget annat är avtalat.

Önskar du en uppdaterad bruttoprislista i Excel-format kontakta din säljare på Thermotech. Den nya prislistan ersätter tidigare prislista.

Har du frågor, var vänlig kontakta din säljare eller ditt närmaste Thermotech regionkontor. 

Återförsäljare

Vi har ett stort antal återförsäljare över hela landet som säljer och installerar våra system. Vi säljer inte direkt till privatperson.

Kontakta närmaste regionkontor för tips på lokala installatörer.

Regionkarta

Vilket regionkontor tillhör jag?
  

Referenser från Thermotechs installationer av golvvärme och rörsystem