Kontakt

Om Thermotech Scandinavia AB

Historien bakom Thermotech

Thermotech är idag en av Skandinaviens ledande leverantörer av golvvärme- och rörsystem. Vi utvecklar, tillverkar, projekterar, säljer och levererar kompletta kundanpassade system för vattenburen golvvärme och vattendistribution.

Vi ska genom hög kunskap förstå, stödja och förenkla våra kunders vardag. Det ska vara enkelt att vara kund till Thermotech och använda våra produkter och tjänster.

Det hela tog sin början 1993 när Thermotech startade som ett projekt under det kommunala bolaget Energidalen i Sollefteå. Målet var att skapa arbetstillfällen i den lilla  norrländska staden. Uppdraget var att ta fram ett system för vattenburen golvvärme.

Två praktikanter anställdes och ganska snart såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. 

De ifrågasatte det konventionella, och med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov, kunde företaget börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Man hoppade över grossistledet för en närmare kontakt med kunderna och satsade på mer förmonterade produkter.

1996 hade verksamheten vuxit och börjat generera vinst, bolaget knoppades av och fick sitt nuvarande namn, TT Thermotech Scandinavia AB. Anders Andersson, som varit med från början, gick in som delägare och VD.

Utvecklingen fortsatte, försäljningskontor öppnades och agenter knöts upp på olika platser i Sverige för att öka tillgängligheten. I slutet av 1990-talet påbörjades även verksamhet i St Petersburg, Ryssland och i Ekenäs, Finland.

I mitten av 2000-talet lyfte Thermotech design som ett strategiskt verktyg i företagets vidare utveckling. Design ses som en arbetsprocess som tillämpas vid utveckling av såväl produkter som tjänster. Det handlar om att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där funktionella, miljömässiga och estetiska krav ingår, alltid med utgångspunkt från brukarens behov.

2010 kompletterades det ursprungliga golvvärmesortimentet med ett komplett rörsystem för vattendistribution och radiatoranslutningar, Thermotech MultiSystem™.

Verksamheten hade vi den tidpunkten också vuxit ur de befintliga lagerlokalerna i Sollefteå och man flyttade in i den gamla truppservice-byggnaden på det f.d. militärområdet Hågesta. I Sollefteå finns produktion och huvudlager med sysselsättning för ca 20 personer. Golvvärme står fortfarande för huvuddelen av verksamheten, men sedan 2010 har även rörsystemet vuxit och tagit betydande marknadsandelar.

Försäljningen sker än idag utan mellanhänder vilket ger möjlighet att på lagret i Sollefteå tillverka och leverera skräddarsydda lösningar till kunderna.

Förutom i Sollefteå, finns Thermotech nu representerade med huvudkontor i Umeå, försäljningskontor i Sundsvall, Örebro, Norrtälje, Vårgårda, Växjö, Malmö samt dotterbolag i Ekenäs och St Petersburg. Företaget sysselsätter ett 70-tal personer.

Nyckelfakta

  • Aktiebolaget grundat år 1996
  • Ägare: 2/3 Cinox AB (Hans och Pia Jonsson) och 1/3 VD Anders Andersson
  • Omsättning 136 Mkr år 2015