Thermotech MultiLevel®

 

Värme och kyla inbyggd i flerbostadshusets stomme
Thermotech MultiLevel® är vårt system för självreglerande värme och kyla inbyggd i husets stomme.

Vi har skapat denna produkt med stöd i forskning gjord på Chalmers i början av 2000-talet och har en gedigen erfarenhet och kunskap om byggtekniken samt hur den ska projekteras. Vi hade vårt första projekt redan 2010 och har idag ett stort antal referensprojekt att visa.

Med Thermotech MultiLevel® bygger vi in långsiktiga fördelar genom hela bostadens livscykel. Systemet är aktivt självreglerande och perfekt anpassat för framtidens energisnåla byggnader – en del el ger minst fem delar värme med värmepump. Det ger en miljösmart och modern bostad med hög komfort, där energianvändningen ligger i nivå med passivhusen.

Är du intresserad av att veta mer om Thermotech MultiLevel® kontakta oss här

multilevel värme och kyla i flervåningshus, byggnadsintegrerad värmeLivscykeln
Investering
Installationskostnaden för Thermotech MultiLevel® ger ingen eller en mycket liten merkostnad jämfört med radiatorsystem på byggets totalkostnad, men bidrar stort till de framtida driftsvinsterna.

Bygga
Thermotech MultiLevel® effektiviserar byggprocessen med jämn och snabb uttorkning av betongplattan samt en bättre driftsekonomi och arbetsmiljö utan fläktar och avfuktare under byggtiden.

Drifta
Thermotech MultiLevel® är ett självreglerande värmesystem. Genom att tillföra värme via både golv och tak samt placera golvvärmerören på rätt djup i betongbjälklaget blir värmeöverföringen till rummet optimal. Tack vare den mycket låga drifttemperaturen, normalt mellan 24-28 grader, som kan hållas, i kombination med oisolerade bjälklag där värme tillförs från stora ytor och frånvaron av individuell rumsreglering, får man ett självreglerande uppvärmningssystem. Framledningstemperaturen för hela byggnaden styrs av utomhustemperaturen.

Systemet tar vara på och fördelar tillskottsvärme vilket ger en låg returtemperatur som minimerar flödestaxa och möjliggör användning av fjärrvärmenätens returledning från befintlig byggnation som tillopp till nya ”MultiLevelhus”. Den extremt låga framledningstemperaturen ger mycket goda förutsättningar för värmepumpar och låg energianvändning.

Varma dagar kan det självreglerande systemet kyla byggnaden enligt samma princip via frikyla från existerande borrhål. Fördelar med kylning enligt denna metod är vätskan inte behöver kylas ned ytterligare, kondensproblem föreligger inte och inga kalla golvytor uppstår. Samtidigt som lägenheten kyls så värms borrhålet. Det går såklart även att använda fjärrkyla.

Uppleva
Med stora varma ytor och jämn inomhustemperatur ger Thermotech MultiLevel® högre upplevd komfort än radiatorsystem, men med lägre temperatur. När det är varmt ute kan det självreglerande systemet kyla byggnaden och ge en sval, behaglig inomhustemperatur. Inomhustemperaturen ligger ofta inom 1 grads skillnad mellan lägenheter oavsett utomhustemperatur.

Spara
Thermotech MultiLevel® tillsammans med värmepump är minst fem gånger så energieffektivt som ett radiatorsystem. Den låga systemtemperaturen möjliggör mycket höga COP-värden och minimal temperaturvariation mellan olika lägenheter.

Underhålla
Thermotech MultiLevel® är ett system utan känsliga rörliga delar och reglerutrustning, gjort för att hålla länge och minimera löpande underhållskostnader.

 

Thermotech MultiLevel

 

 

KONTAKTA OSS

 

 

 

multilevel värme och kyla i flervåningshus, byggnadsintegrerad värme

DOKUMENTATION

Sommaren 2018 var otroligt varm – äldreboendet Akvarellen var svalt och skönt trots hettan och hade inte en enda värmerelaterad åkomma bland de boende

Med Thermotech MultiLevel® får de 48 lägenheterna i Torghusen i Uppsala både värme och kyla vilket ger ett jämnt inomhusklimat

 

Se filmen

Kontaktinformation för