Leveranser

Allmänna leveransvillkor: AA VVS 09
Betalningsvillkor: Enligt överenskommelse
Fraktfri gräns: 4.000 kr (dvs. fritt leveransadress exkl. lossning vid order över 4.000 kr netto exklusive moms)

Fraktdebitering brev (upp till 2 kg): 80 kr
Fraktdebitering paket (upp till 10 kg): 120 kr
Fraktdebitering paket (över 10-35 kg): 200 kr
Fraktdebitering pall (vid order under fraktfri gräns): Frakt tillkommer

Övriga tilläggstjänster, så som tidsbestämda frakter, föravisering etc. kan fås och debiteras enligt transportörens prislista.

Angivna volympriser avser pris per styck eller meter vid köp av minsta angivna beställningsvolym eller mer. Thermotech förbehåller sig rätten till förändringar utan föregående meddelande.

Leveranser direkt till byggplats från Thermotech

Vi packar produkterna så att du enkelt hittar det du behöver

 

Godshantering
Vi skärper ständigt kraven på oss själva när det gäller att hålla en jämn och hög kvalitet med effektiva rutiner och en trimmad organisation. Trots detta går det snett ibland.

När en order skickas från lagret ligger det på vårt ansvar att godset emballeras på rätt sätt. Vi följer givna regler från våra transportörer gällande emballage och godset är försäkrat. Vid en eventuell skada på eller förlust av gods under transport ersätter vi godset med fakturavärdet. Vi skickar ersättningsmaterialet till dig utan extra kostnad.

 

Ditt ansvar som kund
Mottagning av gods
Godset ska vid mottagningen kontrolleras och fraktsedeln ska skrivas på. Räkna igenom kvantiteten så att den stämmer överens med uppgifterna på både fraktsedeln och följesedeln.

Vid synlig skada på emballaget ska detta anmärkas direkt till transportören vid mottagandet. Ta emot godset men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Anmärkningen styrker att skadan inträffat under transporten från oss till dig. Vi får samtidigt möjligheten att spåra orsaken och vidta åtgärder så att detta inte upprepas. Du ska också försöka begränsa skadan när det är möjligt.

Vid saknat gods, gör en anmärkning på fraktsedeln innan du kvitterar godset. Kontakta det kontor där du gjort beställningen. Vi gör då en eftersökning bland våra transportörer. Dessa uppgifter bör du ha till hands vid kontakten med säljkontoret: order- eller följesedelsnummer och beställningsdatum.

 

Leveranser direkt till byggplats från Thermotech

Vi emballerar noga och vädertåligt

Leveranser direkt till byggplats från Thermotech

Vi levererar godset direkt till byggplats eller dit du önskar

Returer och byten
Byte av fel beställt gods sker mot 15 % returavdrag på fakturerat belopp.

Returer tas endast emot efter överenskommelse med aktuell säljare och godkänns tidigast efter vår mottagningskontroll.

Returer godkänns endast om de sker inom 90 dagar från leveransdatum. Detta innebär att returen skall vara anmäld och kommit i retur till Thermotechs lager inom tidsperioden.

Produkter ska vara oanvända, emballaget ska medfölja och vara helt och samtliga medföljande handlingar intakta för att godkännas som retur eller bytesvara. Elektronik får endast returneras i obruten originalförpackning.

Returrätt gäller ej specialbeställda produkter.

Reklamationer och skadat gods
Synlig skada eller förlust ska genast anmälas vid mottagande av godset och noteras i ett transportdokument eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av transportörens representant.

Mottagaren uppmanas att i omedelbar anslutning till mottagandet av gods kontrollera om det är behäftat med dold skada. Dold skada ska anmälas till transportbolaget snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet för biltransporterat eller lagrat gods, senast fjorton (14) dagar efter mottagandet av flygtransporterat gods och senast tre (3) dagar efter mottagandet av sjötransporterat gods.

Transportören är inte ansvarig för dold skada som visar sig i samband med transport om godset tidigare transporterats eller hanterats på liknande sätt och inte före den senaste transporten påbörjades varit föremål för kontroll av eventuell dold skada. Vid successiva transporter, där även annan än aktuell transportör hanterat godset, är aktuell transportör inte ansvarig för skada om denne kan göra sannolikt att skadan inte uppkommit då denne, eller någon annan som transportbolaget ansvarar för, haft godset i sin vård.

Dröjsmål ska reklameras snarast och enligt respektive transportslags gällande lagstiftning.

Upphämtningstider är preliminära och utgör ej tidslöfte. Avsändare och mottagare är skyldiga att begränsa eventuell skada.

Många gånger måste skadan besiktas, därför får du inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss.

Reklamationer eller skadat gods som returneras till Thermotech ska åtföljas av en beskrivning av felet samt märkas med det ärendenummer som tilldelats för snabb och korrekt hantering.

Vid eventuell reklamation – kontakta ditt närmaste Thermotech Center.

Kontaktinformation för