Tappvattenfördelare

 

Thermotechs MultiSystem tappvattenfördelare och dess tillbehör är tillverkade i avzinkningshärdad mässing och anslutningarna har vår snabbtätning. Det är en unik skarvteknik i kombination med dubbla o-ringstätningar som gör att delarna inte behöver tätas med lin eller lim. Det innebär också att kopplingarna är läckagesäkra oavsett riktning på komponenterna och att man, vid seriekoppling av flera fördelare, kan vända fördelarnas anslutningar åt olika håll utan risk för läckage.

Fördelaren kan beställas med eller utan avstängningsventiler samt med anslutningar både uppåt och nedåt. I sortimentet finns också en modulfördelare med två anslutningar, varav en är uppåt och en nedåt, som kan monteras ihop till en gruppfördelare för t.ex. tappvatten, samt en fördelare för en anslutning utan avstängning. Kulventiler, konsoler och proppar med samma snabbtätning finns som tillbehör.

 

Monteringsanvisning_MultiSystem Fördelare_IA902

Multisystem tappvattenfördelare utan avstämgningsventiler
Multisystem tappvattenfördelare med avstängningsventiler
Multisystem tappvattenfördelare med anslutning uppåt och nedåt
Multisystem tappvattenfördelare modul
Multisystem tappvattenfördelare för en anslutning
previous arrow
next arrow
Slider

ARTIKLAR

TAPPVATTENFÖRDELARE

Multisystem tappvattenfördelare utan avstämgningsventilerMultisystem tappvattenfördelare med avstängningsventilerMultisystem tappvattenfördelare med anslutning uppåt och nedåt

 

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 88 36
75102
Utan avstängningsventiler, 2 anslutningar
MS
187 88 37
75103
Utan avstängningsventiler, 3 anslutningar
MS
187 88 38
75202
Med avstängningsventiler, 2 anslutningar
MS
187 88 39
75203
Med avstängningsventiler, 3 anslutningar
MS
205 44 73
75304
4 anslutningar, 2 uppåt och 2 nedåt
MS
205 44 74
75306
6 anslutningar, 3 uppåt och 3 nedåt
MS
MODULFÖRDELARE

Multisystem tappvattenfördelare modul

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
205 44 75
75312
2 anslutningar
MS
FÖRDELARE EN ANSLUTNING

Multisystem tappvattenfördelare för en anslutning

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 72 78
75101
1 anslutning
MS
TEKNISK INFORMATION

Anslutningar samtliga fördelare: c/c 50 mm

 

Tappvattenördelare:

Primär anslutning: G20
Sekundär anslutning: G15

 

Modulfördelare:

Primär anslutning: G20

Sekundär anslutning: G20 plantätning

 

Fördelare en anslutning:

Utan avstängning

Primär anslutning: G20
Sekundär anslutning: G15

 

TILLBEHÖR

Kulventiler

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 88 41
75901
Blå, G20 x Ri20
MS
187 88 42
75902
Röd, G20 x Ri20
MS
187 88 43
75903
Blå, G20 x Ri20
MS
187 88 44
75904
Röd, G20 x Ri20
MS
271 72 97
75905
Blå, G20 x G20 plan
MS
271 72 98
75906
Röd, G20 x G20 plan
MS

Tillbehör med snabbtätning

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 88 45
76601
Ri20, anpassad för snabbtätning
MS
187 88 46
76602
Ru20, anpassad för snabbtätning
MS
187 88 47
76603
Med avluftare, Ru20 - Ri15, anpassad för snabbtätning
MS
205 44 78
76606
G15, anpassad för snabbtätning
MS
271 73 02
76607
G20 snabbtätning - G20 plantätning
MS
205 44 76
77826
Blå
MS
205 44 77
77827
Röd
MS

Konsoler

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 88 40
75002
Hel konsol
MS
443 61 48
75003
Konsol i två delar
MS

Anslutningsrör

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
125 29 79
75645-11
Rak, G20 PT x 18 mm, längd 30 mm
MS
125 29 80
75645-12
Rak, G20 PT x 18 mm, längd 35 mm
MS
271 72 82
75645-15
Rak, G20 PT x 18 mm, längd 92 mm
MS
125 29 81
75645-13
Rak, G20 PT x 18 mm, längd 135 mm
MS
125 29 78
75645-10
Vinkel, G20 PT x G20 PT
MS
271 72 81
75645-14
U-ror, G20 PT x G20 PT
MS

Planpackning

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 85 03
91122
Packning dim 20
KP

Passbit

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
221 78 39
75610
Passbit G20 110 mm
MS
221 78 37
75630
Passbit G25 130 mm
MS

 

Kontaktinformation för