Temperatur- och fuktgivare

 

Temperatur- och fuktgivaren ETOG-55 monteras på platser där snö- och isproblem ofta förekommer. Givarens topp ska ligga i nivå med omgivande yta. Ansluts till termostat för snösmältning ETR2 eller ETO2

 

ARTIKLAR

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 74 48
68002
Temperatur- och fuktgivare ETOG-55
GS

 

Kontaktinformation för