Värmeväxlarpaket TMix E

 

Värmeväxlarpaket TMix® E är ett kompakt värmeväxlarpaket med 30 plåtars värmeväxlare och 2 liters expansionskärl. Den är lämplig för ytor upp till 150 m2 vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och man vill separera delar av systemet från övrig anläggning.

Värmeväxlarpaket TMix® E kan användas för exempelvis:

 • Snösmältning vid entréer, uppfarter, gångvägar, ramper, parkeringsplatser och idrottsplatser.
 • Golvvärme i uterum.
 • Golvvärme i garage.
 • Golvvärme i flervåningshus och vindsvåningar. Varje våning blir en sluten enhet, vilket underlättar vid underhåll och minimerar skadorna vid ev. läckage.
 • Att ta till vara spillvärme från kylprocesser, t. ex. kyldiskar.

Värmeväxlarpaketet kan kopplas direkt mot Thermotechs värmeväxlarfördelare i storlekarna 1 – 6 slingor och ryms i Thermotechs golvvärmeskåp med 95 mm djup.

Max effekt:
Uppvärmning: Max yta 150 m2 (50W/m2, ∆T = 5°C)
Uterum: Max yta 120 m2 (100W/m2, ∆T = 8°C)
Snösmältning: Max yta 80 m2 (300W/m2, ∆T = 15°C)

För enklast möjliga installation beställs värmeväxlaren prefabricerad och färdigmonterad i skåp.

ARTIKLAR

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
51540
Värmeväxlarpaket TMix E
GV

 

ARTIKLAR

TEKNISK INFORMATION

Ingående komponenter:

 • Cirkulationspump med kabel och stickpropp
 • Värmeväxlare 30 plåtar
 • Kulventiler på primär sida, både tillopp och retur
 • Flödesavstängningsventil på sekundär sida
 • Påfyllnings- och avtappningsventiler på tillopp och retur
 • Konsoler
 • 2 liters expansionskärl
 • Smutsfiler
 • Termostatventil
 • Manometer
 • Säkerhetsventil 3 bar
 • Termometrar
 • Skyddspåse
 • Insexnyckel

Primär anslutning: G20 c/c 300 mm
Sekundär anslutning: Ri25 c/c 200 mm
Påfyllning / Avtappning: G20 med lock
Avluftare: Manuell
Stav: Rostfritt stål 1.4301

Högsta tryckfall i värmeväxlarpaket (vid maxeffekt ovan)
På primär sida med helt öppen termostatventil: Ca 28 Kpa
På den sekundär sida: Ca 12 Kpa

Maximal rekommenderad vätskevolym som expansionskärlet klarar är ca 100 liter (vid 2% expansion).
Motsvarar:
För 17 x 2 mm rör – 750 m total rörlängd
För 20 x 2 mm rör – 500 m total rörlängd

Mått
Bredd: 465 mm
Bredd inkl. fördelare: 575 – 825 mm
Höjd: 535 mm
Djup: 104 mm

värmeväxlare, värmeväxlarpaket, golvvärme, markvärme

Slingor A (mm)
0 465
1 575
2 625
3 675
4 725
5 775
6 825
TILLBEHÖR

värmeväxlare, värmeväxlarpaket, golvvärme, markvärme

Sprängskiss_värmeväxlarpaket TMixE

Anslutning matarledning – Klämringskopplingar G20

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 80 87
76215
Dim 15 mm - G20
KP
187 80 88
76216
Dim 16 mm - G20
KP
187 80 89
76218
Dim 18 mm - G20
KP
187 80 90
76220
Dim 20 mm - G20
KP
271 70 09
53135
Cu15 mm - G20, gummitätning
KP
187 83 61
76243
Cu18 mm - G20
KP

Anslutning matarledning – Klämringskopplingar G20 golvvärmerör

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 68 97
50000-16
Dim 16 mm - G20
KP/GV
271 68 98
50000-17
Dim 17 mm - G20
KP/GV
271 68 99
50000-20
Dim 20 mm - G20
KP/GV
271 73 00
76226-20
Dim 26 mm - G20
KP/GV

Anslutning matarledning – Presskopplingar G20

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 84 17
72616-20
Dim 16 mm - G20
KP
187 84 21
72620-20
Dim 20 mm - G20
KP
189 93 69
72626-20
Dim 26 mm - G20
KP

Anslutning matarledning – Presskopplingar G20 golvvärmerör

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 84 19
72617-20
Dim 17 mm – G20 (golvvärme)
KP
271 72 75
72621-20
Dim 20 x 2.0 mm (golvvärme)
KP

Tillbehör

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 69 14
50050
Paket flödesmätare + säte
GV
271 72 17
67024
Ställdon 24V
GV
271 72 16
67023
230V, används till trådlös basenhet ICR1
GV
271 69 01
50001-0
By-pass
GV
271 69 12
50017
By-passbricka
GV
187 85 03
91122
Packning dim 20
KP
271 70 06
53121
G25, med låsmutter, tätningar med o-ringar
GV

Skåp

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 71 96
62753
För 7-9 slingor B: 690 mm, H: 710 mm
GV
271 72 03
62754
För 10-12 slingor B: 840 mm, H: 710 mm
GV

Front och tillbehör skåp

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 72 01
62753-1
Front till skåp 690 mm, Mått: B: 758 mm, H 748 mm
GV
271 72 04
62754-1
Front till skåp 840 mm, Mått: B: 908 mm, H 748 mm
GV
185 46 52
38010
Stativ med fötter (300-450 mm), levereras parvis
MS
185 46 53
38013
Stativ med pålar
MS
38011
Stativ med fötter, högt (300-700 mm), levereras parvis
MS
205 44 97
75729
Lås med nyckel
GV

 

REGLERINGSALTERNATIV

Självverkande termostat med fördelarstyrning

reglering, värmeväxlare, värmeväxlarpaket, självverkande termostat, fördelarstyrning

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 69 86
51910
Självverkande termostat vatten, M30 x 1,5, 2 m kapillärrör
GV
271 69 12
50017
By-passbricka
GV

Ställmotor med fördelarstyrning

reglering, värmeväxlare, värmeväxlarpaket, ställmotor, fördelarstyrning

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 72 14
67007
Ställmotor 24 VAC, 0 - 10V
GV
271 72 10
67002
Ställmotor 24 VAC, 3-punkts
GV
271 72 09
67001
Ställmotor 230 VAC, 3-punkts
GV
271 69 12
50017
By-passbricka
GV

Självverkande termostat (luftgivare)

reglering, värmeväxlare, värmeväxlarpaket, självverkande termostat

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 69 87
51911
Självverkande termostat luft, M30 x 1,5, 2 m kapillärrör
GV

Trådbunden rumsreglering

reglering, värmeväxlare, värmeväxlarpaket, trådbunden reglering

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 72 58
67611
XD A display, trådbunden, vit
GV
271 72 29
67291
XC A trådbunden, vit
GV
271 72 41
67412
EC2 trådbunden
GV
271 72 17
67024
Ställdon 24V
GV

Trådlös rumsreglering

reglering, värmeväxlare, värmeväxlarpaket, trådlös reglering

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 72 38
67340
XCR A, trådlös, vit
GV
271 72 43
67441-0
ICR1 trådlös
GV
271 72 16
67023
230V, används till trådlös basenhet ICR1
GV

Snö- och issmältning

reglering, värmeväxlare, värmeväxlarpaket, snösmältning

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 72 63
68005
ETR2, 1 zon
GS
271 72 60
68001
ETO2 Display, 2 zoner
GS
271 74 48
68002
Temperatur- och fuktgivare ETOG-55
GS
271 72 16
67023
230V, används till trådlös basenhet ICR1
GV

 

Kontaktinformation för