Integral i skåp (Prefab)

 

För enklast möjliga beställning och installation används Thermotech Integral färdigmonterad i skåp. Vid behov kan Prefab anpassas – kontakta ditt Thermotech Center för att förändra grundstrukturen.

Integral är en kompakt shunt med integrerad golvvärmefördelare färdigmonterad i skåp. Den är lämplig för ytor upp till 200 m² vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas.

golvvärme, ThermoSystem, Integral, shunt, fördelare, prefab, skåp
golvvärme, ThermoSystem, Integral, shunt, fördelare, prefab, skåp
golvvärme, ThermoSystem, Integral, shunt, fördelare, prefab, skåp, flervåningshus
prefab, thermosystem., golvvärme, integral, shunt, golvvärmefördelare, radiator, radiatorfördelare, fördelarskåp
previous arrow
next arrow
Slider
INTEGRAL I SKÅP

golvvärme, ThermoSystem, Integral, shunt, fördelare, prefab, skåp golvvärme, ThermoSystem, Integral, shunt, fördelare, prefab, skåp

Integral i skåp  är lämplig för ytor upp till 200 m² vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor. Den går att använda på både 1-och 2-rörssystem.

Fördelarskåpet är tillverkat helt i vitlackerad plåt, har läckageindikering samt robust och stabil konstruktion. Det är anpassat för 95 mm väggregel och finns i två höjder – 550 och 710 mm. Genomföringar är möjligt i botten, i sidan och ovanifrån och rörgenomföringarna kan enkelt anpassas till olika rördimensioner. Front med ram beställs separat.

Integralen i skåp levereras med 17 mm klämringskopplingar för golvvärmerör. Integrerade tillopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. Självverkande termostat ingår. Det låga skåpet (höjd 550 mm) rymmer basenhet EC2 (upp till 2 trådbundna termostater) eller basenhet ICR1 (1 trådlös termostat).

Skåp 710 mm högt

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 74 15
78731-001
1 slinga, Höjd: 710 mm, Bredd: 390 mm
GV
271 74 16
78731-002
2 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 390 mm
GV
271 74 17
78731-003
3 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 390 mm
GV
271 74 18
78731-004
4 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 540 mm
GV
271 74 19
78731-005
5 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 540 mm
GV
271 74 20
78731-006
6 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 540 mm
GV
271 74 21
78731-007
7 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 690 mm
GV
271 74 22
78731-008
8 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 690 mm
GV
271 74 23
78731-009
9 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 690 mm
GV
271 74 24
78731-010
10 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 840 mm
GV
271 74 25
78731-011
11 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 840 mm
GV
271 74 26
78731-012
12 slingor, Höjd: 710 mm, Bredd: 840 mm
GV

Skåp 550 mm högt

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 74 30
78733-001
1 slinga, Höjd: 550 mm, Bredd: 390 mm
GV
271 74 31
78733-002
2 slingor, Höjd: 550 mm, Bredd: 390 mm
GV
271 74 32
78733-003
3 slingor, Höjd: 550 mm, Bredd: 390 mm
GV
INTEGRAL I SKÅP MED GENOMGÅENDE MATNING

golvvärme, ThermoSystem, Integral, shunt, fördelare, prefab, skåp, flervåningshus

Integralen levereras färdigmonterad i skåp med paket för genomgående matning. Den är anpassad för 2-plans och flerplanshus där seriekoppling mellan fördelare tillämpas. Exempelvis i 2-planshus med golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen eller i flervåningshus med golvvärme på våningsplanen.

Integralen med genomgående matningar finns från 1 – 9 slingor och klarar ytor upp till 200 m2. Fördelarskåpet har en robust och stabil konstruktion i plåt som sedan vitlackerats. Det är anpassat för 95 mm väggregel och är 710 mm högt.

 

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
78735-001
1 slinga i 540 mm skåp
GV
78735-002
2 slingor i 540 mm skåp
GV
78735-003
3 slingor i 540 mm skåp
GV
78735-004
4 slingor i 690 mm skåp
GV
78735-005
5 slingor i 690 mm skåp
GV
78735-006
6 slingor i 690 mm skåp
GV
78735-007
7 slingor i 840 mm skåp
GV
78735-008
8 slingor i 840 mm skåp
GV
78735-009
9 slingor i 840 mm skåp
GV

APPLIKATIONSEXEMPEL

Flervåningshus
Ett alternativ vid installation av golvvärme i flervåningshus är att använda sig av mindre shuntar för varje våning eller lägenhet. Thermotech erbjuder en komplett prefabricerad lösning för flervåningshus där denna lösning används.

 • Alla sammankopplingar föreligger i vattentäta skåp – enligt gällande Säker Vatten-regler.
 • Flexibelt val av kopplingar för samtliga rördimensioner.
 • Injusteringsventiler för balansering mellan våningarna samt avstängningsventiler finns i varje skåp.
 • Vid installation ansluts matningsrör från värmekällan till det lägst placerade golvvärmeskåpet på nedre plan. fortsätt sedan till nästa skåp o.s.v.

golvvärme, thermosystem, integral, applikation, exempel, flervåningshus

2-planshus
En typisk värmesystemlösning för småhus är en kombination av golvvärme och radiatorer. Golvvärmen installeras på markplan, oftast som en del i betongplatta, med radiatorer på plan 1. Thermotech erbjuder en komplett prefabricerad lösning för hus med denna typ av värmesystem.

 • Alla sammankopplingar föreligger i vattentäta skåp – enligt gällande Säker Vatten-regler.
 • Flexibelt val av kopplingar för samtliga rördimensioner.
 • Injusteringsventiler för balansering mellan våningarna samt avstängningsventiler finns i varje skåp.
 • Vid installation ansluts matningsrör från värmekällan till golvvärmeskåpet på nedre plan och sedan vidare till radiatorskåpet på plan 1.

golvvärme, thermosystem, integral, applikation, exempel, 2-planshus

PREFAB KOMBI - INTEGRAL OCH RADIATORFÖRDELARE I SKÅP

prefab, thermosystem., golvvärme, integral, shunt, golvvärmefördelare, radiator, radiatorfördelare, fördelarskåp

Prefab Kombi består av Thermotech Integral och radiatorfördelare levererade färdigmonterade i ett skåp. Den är lämplig för golvytor upp till 200 m2 vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt och smidigt montage önskas. Fördelarskåpet är tillverkat helt i vitlackerad plåt, har läckageindikering samt en robust och stabil konstruktion. Det är anpassat för 95 mm väggregel och är 1025 mm högt. Front med ram beställs separat. Integralen levereras med 17 mm klämringskopplingar för golvvärmerör och radiatorfördelaren levereras med 16 mm presskopplingar. Vid behov kan Prefab anpassas – kontakta ditt Thermotech Center för att förändra grundstrukturen.

Prefab Kombi finns i två skåpstorlekar, med eller utan passbit för energimätning.

För ett komplett och färdigmonterat skåp:
1. Välj skåpstorlek med eller utan passbit
2. Välj radiatorfördelarpaket

Skåpen rymmer:
690 mm skåp utan passbit – max 6 golvvärmeslingor och 6 radiatorslingor
690 mm skåp med passbit – max 5 golvvärmeslingor och 5 radiatorslingor
840 mm skåp utan passbit – max 9 golvvärmeslingor och 9 radiatorslingor
840 mm skåp med passbit – max 8 golvvärmeslingor och 8 radiatorslingor

Injusteringsventil
Som standard medföljer injusteringsventil med Kvs-värde 2.0 till radiatorfördelare. Kontakta ditt närmaste Thermotech Center för att anpassa denna för specifikt flöde.

Egenskaper & fördelar:

 • Alla sammankopplingar föreligger i ett och samma vattentäta skåp enligt gällande Säker Vatten-regler.
 • Flexibelt val av kopplingar för samtliga rördimensioner.
 • Injusteringsventiler för både golvvärme och radiatorer för balansering mellan våningarna finns i skåpet.
 • Avstängningsventil på både tillopp och retur finns i skåpet.
 • Ryms i 95 mm väggkonstruktion.
 • Enkel matning till både golvvärme och radiatorer.
 • Enkelt att montera energimätare.

prefab, thermosystem., golvvärme, integral, shunt, golvvärmefördelare, radiator, radiatorfördelare, fördelarskåp

Skåp med Integral exkl. passbit

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
78726-010
Integral 1 slinga i 690 mm skåp, exkl. passbit
GV
78726-020
Integral 2 slingor i 690 mm skåp, exkl. passbit
GV
78726-030
Integral 3 slingor i 690 mm skåp, exkl. passbit
GV
78726-040
Integral 4 slingor i 690 mm skåp, exkl. passbit
GV
78726-050
Integral 5 slingor i 690 mm skåp, exkl. passbit
GV
78726-060
Integral 6 slingor i 690 mm skåp, exkl. passbit
GV
78726-070
Integral 7 slingor i 840 mm skåp, exkl. passbit
GV
78726-080
Integral 8 slingor i 840 mm skåp, exkl. passbit
GV
78726-090
Integral 9 slingor i 840 mm skåp, exkl. passbit
GV

prefab, thermosystem., golvvärme, integral, shunt, golvvärmefördelare, radiator, radiatorfördelare, fördelarskåp, energimätning

Skåp med Integral inkl. passbit

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
78726-011
Integral 1 slinga i 690 mm skåp, inkl. passbit
GV
78726-021
Integral 2 slingor i 690 mm skåp, inkl. passbit
GV
78726-031
Integral 3 slingor i 690 mm skåp, inkl. passbit
GV
78726-041
Integral 4 slingor i 690 mm skåp, inkl. passbit
GV
78726-051
Integral 5 slingor i 690 mm skåp, inkl. passbit
GV
78726-061
Integral 6 slingor i 840 mm skåp, inkl. passbit
GV
78726-071
Integral 7 slingor i 840 mm skåp, inkl. passbit
GV
78726-081
Integral 8 slingor i 840 mm skåp, inkl. passbit
GV

prefab, fördelarskåp, radiator, radiatorfördelare

Radiatorfördelarpaket

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
78727-001
Radiatorfördelarpaket, 1 slinga
GV
78727-002
Radiatorfördelarpaket, 2 slingor
GV
78727-003
Radiatorfördelarpaket, 3 slingor
GV
78727-004
Radiatorfördelarpaket, 4 slingor
GV
78727-005
Radiatorfördelarpaket, 5 slingor
GV
78727-006
Radiatorfördelarpaket, 6 slingor
GV
78727-007
Radiatorfördelarpaket, 7 slingor
GV
78727-008
Radiatorfördelarpaket, 8 slingor
GV
78727-009
Radiatorfördelarpaket, 9 slingor
GV

APPLIKATIONSEXEMPEL
2-planshus
En typisk värmesystemlösning för småhus är en kombination av golvvärme och radiatorer. Golvvärmen installeras på markplan, oftast som en del i betongplatta, med radiatorer på plan 1. Thermotech erbjuder en komplett prefabricerad lösning för hus med denna typ av värmesystem.

Vid installation ansluts matningsrör från värmekällan till golvvärmeskåpet på nedre plan. Där kopplas sedan både radiatorslingor och golvvärmeslingor i samma skåp. Skåpet kan även beställas förberett med passbit och mätpunkter för en enkel installation av energimätare.

prefab, thermosystem., golvvärme, integral, shunt, golvvärmefördelare, radiator, radiatorfördelare, fördelarskåp

 

TEKNISK INFORMATION

Kapacitet
Vid 50 W/m2 och 5°C temperaturfall. Angivna längder avser längsta slinga.
Gäller samtliga versioner.

Rör (mm) Slinglängd  Kapacitet (m2)
12 x 2 50 m 200
16 x 2 85 m 200
17 x 2 85 m 200
20 x 2 110 m 200

 

INTEGRAL I SKÅP

Primär anslutning: G20 c/c 50 mm
Sekundär anslutning: G20 c/c 50 mm
Termostatventil: M30 x 1,5
Påfyllning / Avtappning: G20 med lock
Stav: Rostfritt stål 1.4301
Termometer: Inbyggd i tillopp- och returstav

Mått skåp:

Art.nr SLINGOR BREDD DJUP HÖJD
62750 1-3 390 mm 95 mm 550 mm
62751 1-3 390 mm 95 mm 710 mm
62752 4-6 540 mm 95 mm 710 mm
62753 7-9 690 mm 95 mm 710 mm
62754 10-12 840 mm 95 mm 710 mm

 

INTEGRAL I SKÅP MED GENOMGÅENDE MATNING

Produktblad med applikationsexempel för Integral genomgående matning

Primär anslutning: G20 PLAN, c/c 25 mm
Sekundär anslutning:
G20, c/c 50 mm
Påfyllning / Avtappning:
G20 med lock
Avluftare:
Manuell via avtappningsventiler
Stav:
Rostfritt stål 1.4301
Termometer:
Inbyggd i tillopp- och returstav

Ingående komponenter:

 • Fördelarskåp
 • Konsol
 • Cirkulationspump
 • Självverkande termostat
 • Termostatventil, injusteringsventil
 • Påfyllnings- och avtappningsventiler
 • Klämringskopplingar 17 mm (medföljer som standard)
 • Termometrar
 • Skyddspåse
 • Märkbrickor

Paket för genomgående matning:

 • Kulventiler
 • Rörböjar i rostfritt stål
 • Modulfördelare för stam med G20 PLAN anslutning

 

Mått skåp:

Art.nr SLINGOR BREDD (mm) A* DJUP HÖJD
62752 1 – 3 540 mm 95 mm 710 mm
62753 4 – 6 690 mm 95 mm 710 mm
62754 7 – 9 840 mm 95 mm 710 mm

 

golvvärme, ThermoSystem, Integral, shunt, fördelare, prefab, skåp, flervåningshus

 

PREFAB KOMBI – INTEGRAL OCH RADIATORFÖRDELARE I SKÅP 

Produktblad med applikationsexempel för Prefab Kombi

Primär anslutning: G20 Eurocone, c/c 25 mm
Sekundär anslutning golvvärme: G20 c/c 50 mm
Sekundär anslutning radiatorer: G15 c/c 50 mm
Påfyllning / Avtappning: G20 med lock
Avluftare: Manuellt via avtappningsventiler
Stav: Rostfritt stål 1.4301
Termometer: Inbyggd i tillopp- och returstav

Ingående komponenter:

 • Skåp med integral
 • Radiatorfördelarpaket
 • Injusteringsventiler för både integral och radiatorfördelare
 • Självverkande termostat till integral
 • Påfyllnings- och avtappningsventiler
 • Avstängningsventiler
 • Termometrar
 • Skyddspåse
 • Märkbrickor

Mått skåp:

Art.nr SLINGOR EXKL. PASSBIT SLINGOR INKL. PASSBIT BREDD (mm) A* DJUP HÖJD
62756 1-6 slingor 1-5 slingor 690 mm 95 mm 1025 mm
62755 7-9 slingor 6-8 slingor 840 mm 95 mm 1025 mm

prefab, thermosystem., golvvärme, integral, shunt, golvvärmefördelare, radiator, radiatorfördelare, fördelarskåp

TILLBEHÖR

Sprängskiss Integral

Front och övriga tillbehör skåp

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
185 44 86
75751-1
Front till skåp 390 x 550 mm
MS
271 71 88
62751-1
Front till skåp 390 mm, Mått: B: 458 mm, H 748 mm
GV
271 71 93
62752-1
Front till skåp 540 mm, Mått: B: 608 mm, H 748mm
GV
271 72 01
62753-1
Front till skåp 690 mm, Mått: B: 758 mm, H 748 mm
GV
271 72 04
62754-1
Front till skåp 840 mm, Mått: B: 908 mm, H 748 mm
GV
62756-1
Front till kombiskåp 690 mm, Bredd: 758 mm, Höjd: 1063 mm
GV
62755-1
Front till kombiskåp 840 mm, Bredd: 908 mm, Höjd: 1063 mm
GV
185 46 52
38010
Stativ med fötter (300-450 mm), levereras parvis
MS
38011
Stativ med fötter, högt (300-700 mm), levereras parvis
MS
185 46 53
38013
Stativ med pålar
MS
205 44 97
75729
Lås med nyckel
GV

Klämringskopplingar G20

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 68 96
50000-12
Dim 12 mm - G20
KP/GV
271 68 97
50000-16
Dim 16 mm - G20
KP/GV
271 68 98
50000-17
Dim 17 mm - G20
KP/GV
271 68 99
50000-20
Dim 20 mm - G20
KP/GV

Presskopplingar G20

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 84 17
72616-20
Dim 16 mm - G20
KP
187 84 19
72617-20
Dim 17 mm – G20 (golvvärme)
KP
271 72 75
72621-20
Dim 20 x 2.0 mm (golvvärme)
KP

Anslutning matarledning ThermoSystem rör G20

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 80 88
76216
Dim 16 mm - G20
KP
271 68 99
50000-20
Dim 20 mm - G20
KP/GV
271 73 00
76226-20
Dim 26 mm - G20
KP/GV
187 84 17
72616-20
Dim 16 mm - G20
KP
271 72 75
72621-20
Dim 20 x 2.0 mm (golvvärme)
KP
189 93 69
72626-20
Dim 26 mm - G20
KP

Anslutning matarledning MultiSystem rör G20

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
187 80 88
76216
Dim 16 mm - G20
KP
187 80 90
76220
Dim 20 mm - G20
KP
271 73 00
76226-20
Dim 26 mm - G20
KP/GV
187 84 17
72616-20
Dim 16 mm - G20
KP
271 72 75
72621-20
Dim 20 x 2.0 mm (golvvärme)
KP
189 93 69
72626-20
Dim 26 mm - G20
KP

Styrningsalternativ

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 69 86
51910
Självverkande termostat vatten, M30 x 1,5, 2 m kapillärrör
GV
271 72 09
67001
Ställmotor 230 VAC, 3-punkts
GV
271 72 10
67002
Ställmotor 24 VAC, 3-punkts
GV
271 72 14
67007
Ställmotor 24 VAC, 0 - 10V
GV
271 68 93
37013
Klima Reglerpaket med trådbunden utegivare
GV
271 68 94
37014
Klima Reglerpaket med trådlös utegivare
GV

Tillbehör

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 69 14
50050
Paket flödesmätare + säte
GV
271 72 17
67024
Ställdon 24V
GV
271 69 12
50017
By-passbricka
GV

Skåp

Filters Sort
RSK-nr
Artikelnr
Information
PG
271 71 86
62750
Skåp för 1-3 slingor (lågt) B: 390 mm, H: 550 mm
GV
271 71 87
62751
För 2-3 slingor B: 390 mm, H: 710 mm
GV
271 71 91
62752
För 4-6 slingor B: 540 mm, H: 710 mm
GV
271 71 96
62753
För 7-9 slingor B: 690 mm, H: 710 mm
GV
271 72 03
62754
För 10-12 slingor B: 840 mm, H: 710 mm
GV
62756
Kombiskåp Höjd: 1025 mm, Bredd: 690 mm, Djup: 95mm
GV
62755
Kombiskåp Höjd: 1025 mm, Bredd: 840 mm, Djup: 95mm
GV

 

 

Kontaktinformation för