Differenstrycksventil

Differenstrycksventil DN 15 med kapillärrör för konstanthållning av differenstryck. Används tillsammans med en injusteringsventil som placeras på tilloppet.

differenstrycksventil, ventil, stam, stråk, multisystem, rörsystem, injusteringsventil

Kontaktinformation för