Brandtätningar

Brandmanschett Pacifyre MKII för genomföring av plaströr i väggar och tak med brandskyddskrav. Brandmanschetten är ljudisolerande och ger ett garanterat skydd mot eld, rök och buller. Expansion och kontraktion av röret är fortfarande möjlig.
Produkten vi jobbar med är en svällande brandmanschett men vi har tillgång till andra typer av produkter om så önskas, ex. brandkragar och brandtejp, vilka också är svällande produkter. Tag kontakt med ditt Thermotech Center för helhetslösning.

brandtätning, brandmanschett

Kontaktinformation för