Väggdosa

Thermotechs väggdosa används som alternativ till väggbockfixtur när installation görs i tunna väggar eller där separata anslutningskopplingar önskas. Väggdosan finns med 15 eller 16 mm klämringskoppling alternativt 16 mm presskoppling.

Väggdosan kan fästas direkt mot regel, med montageplåt eller montagedistans. Den kan användas vid samtliga vattenuttag och valet av anslutningskoppling beror på vad som ska anslutas.

Kontaktinformation för