Anslutningskopplingar

Thermotechs anslutningskopplingar är avsedda att monteras tillsammans med väggdosor för att senare kunna ansluta olika blandare, WC-stol och även anslutning mot rör vid synlig rördragning. Anslutningskopplingarna finns i 3 varianter.

Kontaktinformation för