RÖR

Thermotechs rör – flexibla, hållbara och prisvärda

Thermotechs PE-RT rör har en unik flexibilitet vilket gör det enklare att installera. Hemligheten ligger i molekyluppbyggnaden hos rörmaterialet och att diffusionsspärren placerats i den inre delen av rörväggen. Detta ger en mindre bockradie av diffusionsspärren samtidigt som den är väl skyddad från mekanisk nötning.

Thermotech PE-RT rör har en mycket lång livslängd och 10 års garanti. Kraven enligt gällande norm för golvvärmerör (DIN 4726) är att röret ska ha en livslängd på minst 50 år med säkerhetsfaktor 2,5 och uppfylla gällande dimensionstoleranser. Vårt rör har vid långtidstester hos SKZ (Süddeutsches Kunststoff Zentrum) visats ha en teoretisk livslängd på 490 år med säkerhetsfaktor 2,5.

Thermotech ThermoSystem™ PE-RT Type 2-rör är ett syrediffussionstätt 5-skiktsrör. Det är det första röret helt bestående av Dowlex-Basis (PE-RT), med syrediffusionsspärr (EVOH) i mitten av rörväggen. Detta spärrskikt smälts fast med hjälp av en självhäftande polymer. De yttre och inre skikten består av högvärdig Polyeten Dowlex 2344E. ThermoSystem™ PE-RT Type 2-röret kan användas i både golvvärmesystem och markvärmeanläggningar.

Thermotech Multisystem™ PE-RT Type 2-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). En syrediffusionspärr (EVOH) är placerad i mitten av rörväggen. Alla skikt smälts fast med hjälp av en självhäftande polymer. MultiSystem™ PE-RT röret är typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.

Thermotech MultiSystem™ AluComposite rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2/Al. Kompositröret är uppbyggt av ett inre skikt av PE-RT Type 2 (Dowlex 2388), ett aluminiumskikt i mitten och ett yttre skikt av PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). Röret är typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.

Thermotechs rör – testade och godkända enligt branschens regler
Våra system är testade och godkänt enligt Nordtest NTVVS 129. Thermotech rörsystem ”Thermotech Multisystem™ PE-RT Type 2” (Typgodkännandebevis 0857) och ”Thermotech Multisystem™ Alu-Composite” (Typgodkännandebevis 0886) är typgodkända av Swedcert. Typgodkännandena omfattar hela rörsystemen, dvs. rören i kombination med kopplingar för Thermotech MultiSystem™. Våra skyddsrör är godkända både enligt NT VVS 129 och Sintef testmetod no 1.

Kontaktinformation för