Värmeväxlarpaket markvärme

Thermotech värmeväxlarpaket TMix® E separerar husets värmesystem från vattnet i markvärmesystemet utomhus och gör det möjligt att installera vattenburen golvvärme kopplad till husets värmesystem i t.ex. små markvärmeanläggningar och uterum. Värmen överförs via värmeväxlaren utan att vattnet i de båda systemen blandas. Det gör att man kan blanda frostskyddsmedel, exempelvis glykol, i vattnet som cirkulerar utomhus.

Thermotechs färdigmonterade värmeväxlarpaket TMix® E finns med 2 liters expansionskärl för ytor upp till 150 kvm. Självklart kan vi även dimensionera större anläggningar än detta.

Eftersom Thermotech GEO®System markvärme är ett lågtemperatursystem kan du utnyttja värmeväxlaren för att ta till vara spill- och returvärme från t.ex. kylprocesser eller fjärrvärme.

värmeväxlare, värmeväxlarpaket, golvvärme, markvärme

Kontaktinformation för