Reglering markvärme

Det huvudsakliga syftet med ett reglersystem är att optimera energianvändningen. Jämfört med en anläggning utan reglersystem kan energianvändningen under en värmesäsong minskas med upp till 70 %. Reglersystem används oftast till stora anläggningar medan små anläggningar kan styras med timer, där drifttiden sätts till mellan 1-6 timmar per gång. Alternativet är kontinuerlig drift. Automatiska reglersystem har både fukt- och temperaturgivare, vilka installeras i marken för optimal drift.

reglering, markvärme, snösmältning, geosystem, thermotech

Kontaktinformation för