Markförlagd fördelare

Med egen tillverkning kan vi snabbt leverera objektsunika markvärmefördelare.
Till fördelare av rör med dimensioner 25 och 32 mm används fördelare av PE-rör. Till fördelare av PE-rör behövs inte strypventiler. Slingorna läggs lika långa och fördelaren installeras i marken. Anslutning mot slingorna sker med skarvkoppling, alternativt med svetsmuff.

Kontaktinformation för