Industrifördelare markvärme

Industrifördelaren är utan integrerade termostatventiler och lämplig för öppna ytor där temperaturen kan regleras med endast en rumstermostat. Den finns från 2 – 12 slingor och har c/c-mått 50 mm anpassad för att kopplas direkt mot Shunt TMix M.

Industrifördelaren levereras med vinklade kulventiler DN25 på tillopp och retur, 20 mm klämringskopplingar för golvvärmerör och vinklade kulventiler. Dessa kan bytas ut vid beställning. Industrifördelaren kan även levereras komplett med fördelarstyrning, installerad termostatventil och ställdon, och är då lämplig för 200 m². Vid montage i skåp krävs då extra plats motsvarande två slingor (100 mm). Fördelaren kan monteras i skåp. Front med ram beställs separat.

industrifördelare, fördelare, golvvärmefördelare, golvvärme, thermosystem, thermotech

Kontaktinformation för