MARKVÄRME (GEO®SYSTEM)

Stora anläggningar
Med Thermotech GEO®System markvärme får du effektivt is- och snöfria markytor. Lämpliga användningsområden är gator, torg, parkeringsplatser, perronger och andra offentliga ytor, men även garageinfarter och gångvägar vid privata bostäder. Markvärme kan även med fördel installeras vid arenor, idrottsplatser, industribyggnader och anläggningar av liknande karaktär.

Markvärmesystemet består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare. Komponenterna i markvärmesortiment är tillverkade i material som ger en lång livslängd och minimalt underhållsbehov.

Mindre anläggningar
Vid mindre anläggningar under 300m2 används produkter från vårt ThermoSystem™ t.ex. Industrifördelare och vårt 5-skikts PE-RT-rör lämpligt för användning i golvvärmesystem och markvärmeanläggningar. Våra standard värmeväxlarpaket klarar upp till 80m2 snösmältning.

markvärme, markförlagda fördelare, geosystem, thermotech

Kontaktinformation för