Presskopplingar

Thermotechs presskopplingar får endast användas för att sammanfoga Thermotechs MultiSystem™ PE-RT Type 2-rör, MultiSystem™ AluComposite-rör och ThermoSystem™ PE-RT-rör.

Samtliga presskopplingar är i avzinkningshärdad mässing med hylsa av rostfritt stål och är utrustade med läckageindikering. I dimensionerna 16, 20 och 26 mm är läckageindikeringen inbyggd i kopplingen. För dimensionerna 32, 40, 50 och 63 mm används ett kalibreringsverktyg som även ger läckageindikering.

Kontaktinformation för