Träsystem

Thermotech har förläggningssystem som passar alla hustyper, storlekar, underlag och värmekällor.
Vid varje projektering tar vi hänsyn till bostadens förutsättningar för att avgöra vilket förläggningssystem och vilka produkter som passar bäst. Vi skräddarsyr ritningar, beräkningar och leveranser för varje objekt för en kvalitetssäker golvvärmeinstallation med maximal komfort och bästa driftsekonomi.

Thermotech Träsystem är bärande spårade 22 mm golvspånskivor som installeras direkt på bjälklaget och ersätter det normala undergolvet. Både spår- och vändskivorna är hållfasthetstestade hos SP.
Thermotech Träsystem är lämpligt vid nyproduktion och renovering förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering samt att träbjälklaget uppfyller gällande byggnormer.

Monteringen av Thermotech Träsystem är lika enkel som ett vanligt spånskivegolv. Spårskivor med raka spår läggs tvärs över bjälklaget och kompletteras med spårade vändskivor för vändning mot yttervägg och upp/ned-skivor för vändning mot innervägg. I spåren läggs sedan 0,45 mm aluminiumplåtar och golvvärmerör. Den spårade vändskivan gör att aluminiumplåtarna kan läggas långt ut mot yttervägg och därmed motverka kalla ytor. Eftersom golvspånskivorna är bärande kan ett tunt övergolv läggas. Med ett tunt övergolv minimeras isolereffekten ovan golvvärmen, vilket gör att värmesystemet kan arbeta med en lägre temperatur.

Träsystemet finns med c/c-mått 150, 200 och 300 mm. För att få en jämn värme läggs skivor med c/c 150 mm vid randzoner med höga effektbehov, till exempel vid stora fönsterpartier.

Spårskivor för c/c 150 samt ospårade golvskivor finns även i kvalitet P 5/6 (fukttrög) som rekommenderas för våtutrymmen.

Kontaktinformation för