Golvvärmerör

Båda våra PE-RT-rör – ThermoSystem™ golvvärmerör samt MultiSystem™ tappvattenrör – är godkända för installation i värme- och kylsystem. Även vårt AluComposite-rör på rulle är godkänt för detta. Våra PE-RT-rör har en unik flexibilitet och mycket lång livslängd.

Thermotech ThermoSystem™ PE-RT Type 2-rör är ett syrediffussionstätt 5-skiktsrör. Det är det första röret helt bestående av Dowlex-Basis (PE-RT), med syrediffusionsspärr (EVOH) i mitten av rörväggen. Detta spärrskikt smälts fast med hjälp av en självhäftande polymer. De yttre och inre skikten består av högvärdig Polyeten Dowlex 2344. ThermoSystem™ PE-RT Type 2-röret kan användas i både golvvärmesystem och markvärmeanläggningar.

Thermotech Multisystem™ PE-RT Type 2-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). En syrediffusionspärr (EVOH) är placerad i mitten av rörväggen. Alla skikt smälts fast med hjälp av en självhäftande polymer. MultiSystem™ PE-RT-röret är typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.

Thermotech MultiSystem™ AluComposite-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2/Al. Kompositröret är uppbyggt av ett inre skikt av PE-RT Type 2 (Dowlex 2388), ett aluminiumskikt i mitten och ett yttre skikt av PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). Röret är typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.

thermotech thermosystem golvvärmerör PE-RT-rör

Kontaktinformation för