Ingjutning

Thermotech har förläggningssystem som passar alla hustyper, storlekar, underlag och värmekällor.
Vid varje projektering tar vi hänsyn till bostadens förutsättningar för att avgöra vilket förläggningssystem och vilka produkter som passar bäst. Vi skräddarsyr ritningar, beräkningar och leveranser för varje objekt för en kvalitetssäker golvvärmeinstallation med maximal komfort och bästa driftsekonomi.

Thermotechs förläggningssystem för ingjutning innebär att golvvärmerör gjuts in i betong eller avjämningsmassa i s.k. ”platta på mark” eller tvåskiktsgjutning. Systemet är lämpligt för förläggning vid nyproduktion och på befintligt golv förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering. C/C-måttet och rördimensionen anpassas till effektbehovet och tillgänglig bygghöjd. Rören måste fixeras innan ingjutning och Thermotech erbjuder fästmetoder för alla typer av underlag. Innan man lägger övergolvet måste betongplattan vara helt torr.

Säkerställ att det finns tillräcklig underliggande isolering innan ingjutning av golvvärme påbörjas. Isoleringen under golvvärmen är mycket viktig för att undvika att värmen försvinner nedåt istället för uppåt. Bristfällig isolering orsakar energiförluster och kan i förlängningen ge fuktproblem. Vid ingjutning av golvvärme i platta på mark bör tjockleken på isoleringen vara 250 – 300 mm (minst 200 mm). Det är viktigt att varje enskild installation dimensioneras efter rådande förutsättningar.

Kontaktinformation för