Fördelare

Fördelaren kopplar ihop golvvärmerören med värmekällan och pumpar runt det varma vattnet i golvvärmesystemet. Thermotech har fördelare för alla typer av objekt, från villan till stora anläggningar som fabriker eller hangarer. Alla Thermotechs fördelare är komplett monterade vid leverans vilket gör installationen smidig. De är tillverkade i rostfritt stål med låg vikt och stilren design för en enkel och snygg installation. Det högklassiga råmaterialet garanterar ett bra rostskydd och hög tålighet mot tryck.

Thermotech har ett brett sortiment av industri- och gruppfördelare för stora ytor eller där flera golvvärmefördelare ska kopplas samman.

Fördelarna är flera med att använda gruppfördelare i stora anläggningar:
• Dimensionen på matarledningsrören kan hållas mindre
• Tryckfallet i systemet blir lägre
• Injustering av flödena mellan golvvärmefördelarna gör överskådligt från en plats
• Systemet blir enklare att balansera
• Alla golvvärmefördelare kopplas skarvfritt mot en större fördelare
• Det får en trygg, säker och ekonomisk lösning

För enklast möjliga beställning och installation beställs Thermotechs fördelare färdigmonterad i skåp. Vid behov kan Prefab anpassas.

golvvärmefördelare fördelare thermotech thermosystem

Kontaktinformation för