Våra certifieringar

Vårt värme- och rörsystem har genomgått och klarat alla nödvändiga tester i branschen.

Nordtest NT VVS 129
Våra system är testade och godkänt enligt Nordtest NTVVS 129. Testmetoden är marknadens hårdaste och gemensam för hela Norden. NT VVS 129 testar vattentätheten i systemen som helhet och inte bara enskilda komponenter. Om olyckan ändå skulle vara framme och ett läckage uppstår, så ska vatten inte spridas i konstruktionen och orsaka vattenskada.

 

Säker Vatteninstallation
Thermotech ThermoSystem™ och MultiSystem™ är anpassat till branschregler Säker Vatteninstallation. Vi garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. Eftersom våra produkter är anpassade enligt branschreglerna finns de uppmärkta i VVS-infos artikeldatabas. Försäkringsbolagen har deltagit i framtagandet av branschreglerna och står bakom dem.

Thermotech typgodkända av Swedcert

Typgodkända av Swedcert
Thermotech rörsystem ”Thermotech Multisystem™ PE-RT Type 2” (Typgodkännandebevis 0857) och ”Thermotech Multisystem™ Alu-Composite” (Typgodkännandebevis 0886) är typgodkända av Swedcert. Typgodkännandena omfattar hela rörsystemen, dvs. rören i kombination med kopplingar för Thermotech MultiSystem™.

Thermotech godkända av Sintef

Sintef testmetod No 1
Våra skyddsrör är godkända både enligt NT VVS 129 och Sintef testmetod no 1.

Kontaktinformation för