Referenser MultiLevel

Thermotech MultiLevel® är vårt system för självreglerande värme och kyla inbyggd i husets stomme.

Med Thermotech MultiLevel® bygger vi in långsiktiga fördelar genom hela bostadens livscykel. Systemet är aktivt självreglerande och perfekt anpassat för framtidens energisnåla byggnader – en del el ger minst fem delar värme med värmepump. Det ger en miljösmart och modern bostad med hög komfort, där energianvändningen ligger i nivå med passivhusen.

referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla

TORGHUSEN, UPPSALA

referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla

Thermotech levererar: Thermtoech MultiLevel, som är Thermotechs koncept för byggnadsintegrerad vattenburen golvvärme i flervåningshus

Slutkund: Slättö Förvaltning

Installatör: Tingvallastadens Rör AB
Ett engagerat VVS-företag från Karlstad, med 6 servicemontörer och 10 entreprenadmontörer

Projekttid: Maj 2019- September 2020

Om projektet:: Thermotech levererar MultiLevel™, som är Thermotechs koncept för byggnadsintegrerad vattenburen golvvärme i flervåningshus, till Torghusen i anslutning till Uppsala universitet. Torghusen består av fem huskroppar fördelat på tre trapphus med sammanlagt 48 lägenheter samt tre kommersiella lokaler.

MultiLevel™ möjliggör både uppvärmning och nedkylning av husen med samma system, vilket ger ett jämnt inomhusklimat, och mycket låg energianvändning. I detta hus kommer takvåningen att ha lätt konstruktion och takvärmen/kyla kommer att installeras i träkonstruktionen till skillnad från övriga plan som är i betong.

Se filmen om Torghusen.

AKVARELLEN ÄLDREBOENDE, KUMLA

referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla

Thermotech levererar: Här har man valt att installera Thermotech MultiLevel® eftersom det är ett smidigt självreglerande värmesystem som under sommartid även kyler byggnaden så att de äldre får en behaglig boendemiljö. MultiLevel kan alltså med fördel även installeras i enplansbyggnader.

Byggherre: Kumla kommun

Rörinstallatör: Assemblin Örebro

Projekttid: 2016-17 (Färdigt oktober 2017)

Om projektet: 6 huskroppar á 720 kvm fördelat på 60 st lägenheter. I december 2017 öppnades dörrarna till det unika äldreboendet Akvarellen i Kumla med plats för 60 boende i egna lägenheter. Byggnaden består av sex hus (flyglar) runt en innergård där de boende kan röra sig fritt. Utgångspunkten är att de boende ska få fortsätta att leva och göra det som de alltid gjort. Utformningen och upplägget följer den senaste forskningen och riktlinjerna för demensvård idag. Utöver det finns en administrativ avdelning och plats för ett tillagningskök. Vårdboendet är i ett plan och den administrativa delen är i två våningar.

Inomhusklimatet är mycket viktigt på ett äldreboende och kanske framför allt sommartid då värme kan orsaka fara för liv och hälsa hos de äldre. Äldreboendet Akvarellen inte har haft en enda värmerelaterad åkomma bland de boende på hela den varma sommaren 2018, vilket är ovanligt. Boendet har varit svalt och skönt trots den hetta sommaren 2018 bjöd på.

En film om Akvarellen

Bildkälla: Lars Rindeskog, Tidningen Äldreomsorg

KV LIVREGEMENTET, ÖREBRO

referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla

Thermotech levererar: MultiLevel

Byggherre: LG Söderberg Fastigheter

Installatör: Caverion Örebro

Projekttid: 2015

Om projektet: Ett flervåningshus med 50 st lägenheter i 5 våningar och med en total yta av 3.000 kvm. Värmekällan är bergvärmpump.

KV PÄRLLÖKEN, ÖREBRO

referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla

Thermotech levererar: MultiLevel

Byggherre: ÖrebroBostäder

Projekttid: 2011

Om projektet: Kv Pärllöken omfattar två stycken flervåningshus i Örebro där MultiLevel™ konceptet kombinerats med genomgående energismarta lösningar så som ventilationssystem med värmeväxlare och solvärme för tappvattenberedning. 2.600 kvm fördelat på 4 våningar och 24 st lägenheter.

Resultaten visar på mycket goda erfarenheter av både driftkostnader och boendekomfort. Kv. Pärllöken har en beräknad årlig energianvändning på 23 kWh/m2, vilket är i nivå med passivhusen och att jämföra med kravet för eluppvärmda bostäder som är 55 kWh/m2. De installerade bergvärmepumparna visar på en så hög årsverkningsgrad som COP 6 (COP = Coefficient Of Performance).

STUDENT CITY, ÖREBRO

referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla

Thermotech levererar: MultiLevel

Byggherre: ÖrebroBostäder

Projekttid: 2013

Om projektet: 89 st studentlägenheter i centrala Örebro fördelat på 11 våningar och en yta av 2.000 kvm. Värmekällan är bergvärmepump och ventilationssystemet har värmeväxlare.

KV SYLEN, KUMLA

referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla referenser, multilevel, byggnadsintegrerad golvvärme och kyla

Thermotech levererar: MultiLevel

Byggherre: Kumlabostäder

Projekttid: 2010

Om projektet: Två stycken 12 våningshus med en yta av 3.000 kvm där MultiLevel™ konceptet kombinerats med fjärrvärme. Ventilationssystem med värmeväxlare.

Kontaktinformation för