Referenser markvärme (GEO®System)

Med Thermotech GEO®System markvärme får du effektivt is- och snöfria markytor. Vi har god kunskap om markvärmeanläggningar och hjälper gärna till att hitta bästa möjliga systemlösning och projektering.

Vi tillverkar våra markförlagda fördelare i egen fabrik och kan flexibelt objektsanpassa dem efter behov.

referenser, markvärme, geosystem

 

HAGALUNDSGATAN, SOLNA

referens, markvärme, snösmältningssystem, markvärmerör, markvärmefördelare, thermotech geosystem referens, markvärme, snösmältningssystem, markvärmerör, markvärmefördelare, thermotech geosystem

referens, markvärme, snösmältningssystem, markvärmerör, markvärmefördelare, thermotech geosystem referens, markvärme, snösmältningssystem, markvärmerör, markvärmefördelare, thermotech geosystem

Thermotech levererar: Komplett markvärmesystem med rör, värmeväxlarpaket, styrning och projektering utanför fastighet på Hagalundsgatan i Solna.

Installatör: Rörjouren i Härjedalen AB

Projekttid: Hösten 2020

VÄXTHUS SKOGSFORSK, SVALÖV

referenser, markvärme, geosystem referenser, markvärme, geosystem

Thermotech levererar: Markvärme till ett växthus på ca 650 m2

Slutkund: Skogforsk Svalöv, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

Installatör: EA Värme & Sanitet AB

Projekttid: vår – sommar 2019

Om projektet: Till Skogforsks avdelning i Ekebo, Svalöv, som har uppdraget att forska om förädling av tall, gran och björk, har Thermotech projekterat och levererat markvärme till ett nybyggt växthus om ca 650 m2.

Se en film om projektet här.

MÖLNDALS INNERSTAD

referenser, markvärme, geosystem referenser, markvärme, geosystem

Thermotech levererar: Markvärme med ca 30.000 m markförlagda fördelare, 12.000 m skenor och 10 st brunnar.

Installatör: BeGeTherm

Om projektet: Torg och gator i Mölndals innerstad byggs om med ny stenbeläggning och markvärme på en yta av 6.000 kvm. Markvärmen installeras i 10 etapper och projektet beräknas vara klart våren 2019.

RESTAURANG SJÖBRIS, UMEÅ

referenser, markvärme, geosystem referenser, markvärme, geosystem

Thermotech levererar: Golvvärme och markvärme

Byggherre: Älvsbryggan AB

Installatör: Norrtech VVS och Industri AB

Projekttid: våren 2018

Om projektet: Thermotech levererade golv- och markvärme till en gammal rysk pråm som används som restaurang på Umeälven. Pråmen är ca 45 m lång och 12 m bred. På uppdrag av Älvsbryggan AB (restaurang Sjöbris) installerade Norrtech VVS & Industri AB, värme och vatten till detta projekt våren 2018. Restaurangen öppnade under senare delen av våren.

Se Norrtechs film om leveransen

Bilder publicerade med tillstånd från Sjöbris.

FALU RESECENTRUM

referenser, markvärme, geosystem referenser, markvärme, geosystem

Thermotech levererar: Markvärmerör, gruppfördelare Dim 160 mm, 8s t markfördelare (1st dim 160mm, 1st dim 110mm och 6st dim 75mm) beroende på att längderna på rören varierar samt 2 st markgivare och termostat. Markvärme installerades även i trapp/ramp där 6 st industrifördelare användes. 

Installatör: Caverion

Om projektet: Markvärme installeras utanför Falu Resecentrum på en yta av 8.500 m2

Kontaktinformation för