Referenser golvvärme (ThermoSystem™)

Vattenburen golvvärme är vår expertis. Med vårt ThermoSystem™ erbjuder vi en trygg och effektiv systemlösning oavsett storlek, underlag och värmekälla, både vid nybygge och renovering.

Många av våra produkter levereras färdigmonterade för en enkel installa­tion, men vi kan självklart skräddarsy både produkter och leveranser precis enligt dina önskemål när det behövs.

Vi skräddarsyr alltid ritningar, beräkningar och leveranser för varje projekt och vi levererar utan mellanhänder direkt dit du vill ha det, när du vill ha det.

vattenburen golvvärme

 

 

CEDERHUSEN, HAGASTADEN STOCKHOLM

Thermotech levererar: Vattenburen golvvärme. Vi har levererat ett 100-tal prefabricerade Integraler i skåp, en kundanpassad speciallösning med speciell integrerad termostat och balanseringsventil på primärsidan för att få en god funktion utifrån projektets förutsättningar, samt rumsreglering.

Huset är byggt i KL-trä, dvs. stora prefabricerade ”plywoodskivor”, och installationen har skett i en dubbelgjutning och Thermotech har levererat det isolerande och stegljuddämpande skiktet mellan stommen och värmeavgivande skiktet (ca 5 400 kvm Tackersystem).

Beställare: Folkhem

Projektutveckling och entreprenad: Veidekke Bostad AB / Veidekke Entreprenad AB

Arkitekt: Josef Eder och John Billberg på General Architecture

Om projektet:
Cederhusen i Hagastaden kommer att bli Stockholm första stora flerbostadshus i massivträ, vilket blir ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö. Det är ett äkta trähus som står stadigt på en grund av betong.

Projektet innehåller fyra byggnader på två kvarter, med totalt 234 lägenheter (bostadsrätter om 1-5 rum), och åtta lokaler, totalt ca 21 500 kvm. Projektets fyra torn är 10 – 13 våningar höga.

Cederhusen är ritade av General Architecture med starka influenser och inspiration från Michigan Avenue i Chicago. Cederhusens arkitektur är en modern tolkning av den klassiska stenstadens detaljer konsekvent utförda i trä och där cederspånfasaden ger huset en vacker och lugn känsla. Det är ett modernt, vackert boende, som både tar hänsyn till människan och miljön.

Text och bilder lånade av: Folkhem
Folkhem, som ägs av Rikshem och Nordr, har drivkraften att vara en förebild och innovatör inom hållbart byggande, tar Folkhem med sina hus i trä ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan. Folkhem har sitt säte i Stockholm och har idag över 1200 byggrätter under utveckling i Stockholm, Sundbyberg och Uppsala.

 

VINTERTULLSTORGET 1, SÖDERMALM STOCKHOLM

referens, thermosystem, golvvärme, multisystem, tappvatten referens, thermosystem, golvvärme, multisystem, tappvatten

referens, thermosystem, golvvärme, multisystem, tappvatten

Thermotech levererar: Golvvärme och tappvatten, framförallt till de tre nybyggda våningarna.

Entreprenör: Savana AB

Arkitekt: Urban Couture Arkitekter

Om projektet:
I ett nära samarbete mellan Savana Entreprenad och Urban Couture Arkitekter har Vintertullstorget 1, ett befintligt kontorshus från 90-talet på Södermalm i Stockholm, omvandlats till ett karaktärsfullt flerbostadshus. Kontorshusets robusta betongkonstruktion har bevarats och genom en omfattande ombyggnation samt en påbyggnad i form av tre nya våningar har 77 lägenheter samt en livsmedelsbutik i bottenplan och ett garage för cykel- och bilparkering i källarplan skapats. I tider starkt präglade av prefabricering och massproduktion visar projektet vilken potential det finns i att genom återbruk och skräddarsydda lösningar skapa arkitektur som är ett lyft för staden.

Savana AB har under många år genomfört ett stort antal komplexa ombyggnadsprojekt. Deras gedigna erfarenhet och hantverksmässiga spetskompetens har i samarbete med arkitektbyrån lett till många platsspecifika och skräddarsydda lösningar. Eftersom det är ett “handgjort” hus där det mesta byggts på plats har även framtida boende kunnat påverka lägenheternas utseende efter personliga preferenser.

Med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv och med respekt för den befintliga kontorsbyggnaden har husets stomme och trapphus bevarats och en rad material, så som marmorplattor, smidesräcken, glasdörrar och takarmaturer, återanvänts.  Att utöka livslängden på ett kontorshus som inte nyttjas är ett klimatsmart exempel på att bygga bostäder.

Det huvudsakliga målet har genom hela processen varit att skapa ett attraktivt och högkvalitativt bostadshus som består över tid. En otrolig tillgång är den nya gemensamma takterassen med panoramavy över stora delar av Stockholm. Den stora variationen av lägenhetsstorlekar skapar goda förutsättningar för en blandad grupp användare.

Projektet nominerades till Årets Bygge i kategorin ”Renovering” 2021. Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. Priset går till ett enskilt byggprojekt som slutförts under föregående år och som hållit budget, haft hög arbetssäkerhet och skapat mervärde. Alla projekt granskas utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Text och bilder lånade av: Savana AB

 

BRF JÄRNVÄGSTORGET, LANDSKRONA

referens, golvvärme, integral, brf järnvägstorget, hsb landskrona referens, golvvärme, integral, brf järnvägstorget, hsb landskrona

referens, golvvärme, integral, brf järnvägstorget, hsb landskrona referens, golvvärme, integral, brf järnvägstorget, hsb landskrona

Thermotech levererar: Golvvärme med våra nya kompakta Integraler i skåp när de eldhärjade lägenheterna på Trädgårdsgatan 5 i Landskrona restaureras och görs om till bostadsrätter.

Installatör: Carl-Philips VVS AB

Byggherre: Teamab AB

Fastighetsägare: HSB Landskrona

Om projektet:
Det var i mars 2018 som huset, byggt 1910, på Trädgårdsgatan i centrala Landskrona började brinna. Taket rasade in och flera lägenhet förstördes. Fastighetsägaren HSB Landskrona väljer nu att göra om de nio lägenheterna till bostadsrätter. Den vackra fasaden gick som tur var att rädda, men invändigt har allt har rivits bort och nya takstolar och bjälklag byggts upp.

referens, golvvärme, integral, brf järnvägstorget, hsb landskrona

Foto: Björn Lilja, Helsingborgs Dagblad

 

referens, golvvärme, integral, brf järnvägstorget, hsb landskrona

Foto: Teamab

BOHUSLÄN LODGE LIVING, LILLA FJELLSHOLMEN

Thermotech referens, Bohuslän Lodge Living Thermotech, referens, golvvärme

Thermotech levererar: Både golvvärme och tappvatten till bostäderna i projektet Bohuslän Lodge Living på Lilla Fjellsholmen.

Installatör: VVS-Bolaget Månsson & Alriksson AB

Byggherre: Huvudägare i Lilla Fjellsholmen AB är Bansvik Holding AB, som även är moderbolag till ByggVesta-koncernen, en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. I projektet ingår dessutom flera erfarna fastighetsutvecklare med stark anknytning till Bohuslän.

Projekttid: Beräknas vara färdigt 2020

Om projektet: Lilla Fjellsholmen är en liten ö med broförbindelse i Bohuslän bara 35 minuter från Göteborg och med fem distansminuter till Marstrand. Bohuslän Lodge Living omfattar 63 friliggande hus, i storlekar mellan 86 – 106 kvm, samt 11 lägenheter. Till varje hus hör ett gästhus på 19 kvm samt egen sjöbod och båtplats. För att på bästa sätt passa in i naturen finns tre olika hustyper, men alla med gemensam nämnare – modern arkitektur i samklang med Lilla Fjellsholmens unika förutsättningar.

 

Läs mer här: https://www.lillafjellsholmen.se/

Pic cred: Gofab Fastighetsbyrå

RUNDBALSHUSET, UMEÅ

referenser, golvvärme, tappvatten, Thermotech referenser, golvvärme, tappvatten, Thermotech

golvvärme, referensprojekt, hållbart, rundbalshuset golvvärme, referensprojekt, hållbart, rundbalshuset

Thermotech levererar: Golvvärme- och tappvattensystem

Byggherre och slutkund: Laura och Erik Vidje, som bygger i egen regi och brinner för hållbara lösningar, cirkulär ekonomi och hälsosamt byggande.

Installatör: Mattias Håberg VVS

Projekttid: Planering och design startade 2014, byggstart 2017 och planerad inflyttning sommaren 2021. Thermotechs leverans skedde under juli 2019.

Om projektet: Thermotech levererar golvvärme- och tappvattensystem till hållbart hus byggt av halmbalar och lera. Laura och Erik Vidje bygger sitt egendesignade runda hus på en 4.000 m2 stor tomt strax utanför Umeå. På tomten finns även vedbod, jordkällare och garage. De har kombinerat traditionella och innovativa lösningar för att bygga ett skräddarsytt och bekvämt hem som är anpassat till det lokala klimatet. I norra Sverige kan det vara -30ºC på vintern och snö täcker marken i månader, men också över +30ºC på sommaren med mer och mer torka.

Se en kort film när golvvärmen installeras.

De har använt sig av cirkulära designprinciper för att fastigheten ska vara självförsörjande både nu och på lång sikt. De har byggt med mestadels lokala och hållbara material och använt produkter som kan återanvändas eller återvinnas, eller som redan dömts ut att kastas och annars skulle gå till spillo. Stommen byggs med träreglar, som sedan fylls med hårt pressade halmbalar som sedan lerputsas och utgör de 70 centimeter tjocka väggarna.

Rundbalshuset har utformats för låga energibehov med inbyggda förnybara energikällor och passiva åtgärder för att minska beroendet av elnätet. Tack vare återcirkulation av varmvattnet i duschen, krävs endast fem liter vatten per dusch. Gråvattnet renas i infiltration på plats medan fekalierna komposteras och med solceller, samt solfångare plus egen ved blir huset självförsörjande på energi. Dessutom har de lagt ett rör på 30 m och två meter ner i jorden, som förvärmer eller förkyler luften året runt, vilket ger en energibesparing kopplat med FTX-systemet.

Den stora tomten kommer att göra det möjligt för dem att odla mycket och bli självförsörjande på en stor del av maten, samtidigt som den lokala biologiska mångfalden förbättras.

2020 startade upp Erik och Laura åter igen upp sitt företag ELVA Hållbara AB, med syfte att lättare kunna organisera studiebesök, föreläsningar, byggkurser mm. På grund av pandemin har det dock inte kunnat genomföras några föreläsningar eller studiebesök så som det var tänkt. Därför har de valt att digitalisera föreläsningen om projektet. Thermotech har varit med och sponsrat delar av denna föreläsning för att bidra till att kunskap om hållbart byggande sprider sig.

Föreläsningen hittar du här

Mer om Rundbalshuset

Följ Rundbalshuset här:
Instagram: @rundbalshuset
Facebook: https://www.facebook.com/rundbalshuset/

Bilder lånade av: ELVA Hållbara AB

VILLA I INNERTAVLE, UMEÅ

referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech

Thermotech levererar: Golvvärme nedre plan, MultiSystem tappvatten levererade med Prefab-skåp och rör i rörsystem, integral (golvvärmefördelare med integrerad shunt till radiatorer övre plan), kulvert från garage

Byggherre: Creativ Bygg och Inspiration AB

Installatör: Norrtech VVS och Industri AB

”Hos Thermotech får jag alltid hjälp. Dessutom är rören är överlägset smidiga och flexibla och därmed lätta att lägga.”

Viktor Jonsson, Norrtech VVS och Industri AB

Projekttid: våren 2018 – januari 2019

Om projektet: Thermotech och Norrtech VVS samarbetar i leverans till sju nybyggda arkitektritade villor åt Creativ Bygg och Inspiration. Samtliga villor har specialanpassade lösningar som möter kundernas önskemål. Detta möjliggörs tack vare det engagerade samarbetet mellan Thermotech, installatör och byggherre. Thermotech levererar ett komplett golvvärme- och tappvattensystem direkt till byggarbetsplatsen, med inplastade ritningar och installationsanvisningar i leveransen.

VILLA I SELÅNGER, SUNDSVALL

referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech

Thermotech levererar: Golvvärme, tappvatten.

Installatör: Norrlandsrör i Sundsvall AB

Thermotech har klockrena produkter! Det mesta är förmonterat vilket ger smidiga lösningar som är enkla att installera. Man får alltid full support när det behövs och det är en stor anledning till att jag väljer Thermotech.

André, Norrlandsrör i Sundsvall AB

Slutkund: André Rönnqvist, villaägare i Selånger utanför Sundsvall

Projekttid: Hösten 2019.

Om projektet: Thermotech golvvärme och tappvatten installeras i privat enplansvilla från Fiskarhedenvillan om 145 kvm. Separata tappvattenskåp för varmt respektive kallt vatten har installerats för att det kalla vattnet inte ska värmas upp av VVC in till huset. Huset har genomgående många smarta och genomtänkta lösningar. Inflyttning julen 2019.

KV VILLABACKEN, JÄRVASTADEN SOLNA

referens, golvvärme, thermosystem, thermotech referens, golvvärme, thermosystem, thermotech

Thermotech levererar: Vattenburen golvvärme

Byggherre: Skanska Nya Hem

Installatör: Rörkompetens Stockholm AB 

Projekttid: Inflyttning från hösten 2019

Om projektet: Skanska Nya Hem bygger kvarteret Villabacken med radhus och kedjehus i området Grankällan i Järvastaden, Solna. Bostäderna har en boarea om 134 – 151 kvm och 5 – 6 rum. Järvastaden är en stadsdel fylld av liv och rörelse, levande kvarter, parker och mysiga gator. Villabacken har ett unikt lugnt läge i Järvastaden med Igelbäckens naturreservat precis utanför knuten.

Läs mer om Villabacken här.

Bild lånad av: Skanska Nya Hem

SANATORIEPARKEN, ÖREBRO

referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech

Thermotech levererar: Golvvärme och tappvatten

Byggherre och installatör: KBB Fastigheter AB

Projekttid: vår 2017 – vår 2019

Om projektet: KBB Fastigheter bygger 24 unika hyresrätter med hög standard och äldre charm i ett före detta Sanatorium i Ånsta utanför Örebro. Byggt i en tallskog för den goda luftkvalitetens skull, ligger det fortfarande avskärmat från staden, men med närhet till allt.

Thermotech levererar golvvärme och tappvatten till fastigheten, som är en gammal byggnad med tjocka stenväggar. Utmaningen var i detta projekt att ta fram en lösning som inte gjorde för stor åverkan på konstruktionen, samt att installationen i praktiken inte fick bli för omständlig. Tack vare Thermotechs kreativa projektering och långa erfarenhet av komplexa uppdrag löstes detta genom att montera vattenskåpen i taken, samt att golvvärmeskåpen installerades i nybyggda mellanväggar.

Foton publicerade med tillstånd från KBB Fastigheter AB.

VILLA I HORLA, VÅRGÅRDA

referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech

Thermotech levererar: Golvvärme.

Byggherre: Albin Andreasson är ägaren och bygger själv

Installatör: Vårgårda Rörinstallationer HB

Projekttid: Inflyttning sommar 2020

Om projektet: Thermotech levererar golvvärme i platta på mark i 1,5 plans lösvirkesvilla om 210 m2. Huset byggs högst upp på en slänt och får vacker utsikt genom stora glaspartier. Albin Andreasson är ägaren och bygger själv. Klart för inflyttning sommaren 2020.

SEASIDE, ÅHUS

referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech

Thermotech levererar: MultiSystem tappvatten och golvvärme.

Byggherre: Willa Nordic AB

InstallatörNewmans VVS AB

Projekttid: Hösten 2018 – Vintern 2020

Om projektet: Thermotech levererar MultiSystem™ och golvvärme till ett bostadshus med nio bostadsrätter precis vid havet, i natursköna Åhus, strax intill Hotel Åhus Seaside. Samtliga lägenheter har stor balkong med hänförande havsutsikt.

Bostadshuset byggs i tre våningar samt en fjärde indragen takvåning. Det blir tre bostadsrätter på vardera våningen, sex av lägenheterna är 101 m2 och tre är 98 m2 stora. Den fjärde indragna takvåningen kommer att innehålla en konferensvåning som kommer att ägas och drivas av hotell Åhus Seaside. Bostadsrättsinnehavarna kan utnyttja service och faciliteter av hotellet efter eget önskemål. Detta kan t ex vara att hotellet är behjälpligt med att hyra ut bostadsrätterna under delar av året då bostadsrättsinnehavaren spenderar sin tid någon annanstans. Det kan också vara att utnyttja städservice eller andra tjänster från hotellet.

KV MORGONDOPPET, LANDSKRONA

referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech referens, golvvärme, tappvatten, Thermotech

Thermotech levererar: Tappvatten och golvvärme. Samtliga skåp är prefabricerade och till tappvattnet har man valt ett vattenmätarskåp med fördelare.

Byggherre: Teamab bygger åt Emrahus

Installatör: Carl Philips VVS AB Startade 1908 och erbjuder helhetslösningar inom vatten och värme, med allt från material och installation till service och underhåll.

Projekttid: Inflyttning 1/7 2020

Om projektet: Spektakulär arkitektur kombineras med passivhusets fördelar. Husens exteriör har inspirerats av havets vågor, fiskarnas skimrande fjäll och den pittoreska känslan av husen i det gamla fiskeläget.

Samtliga golvytor är försedda med härlig golvvärme från Thermotech, som även levererar tappvatten. Byggherren lägger mycket omsorg och eftertanke på de produkter som väljs till inredningen.

Kontaktinformation för