seo standard

Kontakt

Frågor & svar

FAQ ThermoSystem Golvvärme

Vi säljer vår golvvärme via återförsäljare som exempelvis rörinstallatörer, husfabrikanter och grundtillverkare. Vi har ingen försäljning via grossist.

Är du intresserad av att bli återförsäljare av Thermotechs produkter är du välkommen att kontakta det regionkontor som finns närmast dig.

Vi har ett stort antal återförsäljare över hela landet som säljer och installerar våra system. Börja med att ta kontakt med den rörinstallatör du brukar anlita.

Kontakta annars det regionkontor som finns närmast dig så hjälper vi dig gärna med förslag på lämplig återförsäljare.

Här kan du enkelt söka efter ditt närmaste regionkontor med hjälp av ditt postnummer.

Vi bjuder på frakten om ordervärdet överstiger 4.000 kr netto exkl. moms.

För övriga fraktdebiteringar se våra allmänna villkor.

Gods packning

Leveransvillkor för nedladdning

Normal leveranstid är 2-3 arbetsdagar.

En stor del av vårt sortiment finns även för direkt avhämtning i våra proffsbutiker på de orter där vi har våra regionkontor.

Du vänder dig till det regionkontor där du beställde din vara. Returer tas endast emot efter överenskommelse med aktuell säljare och godkänns tidigast efter vår mottagningskontroll.

Returer godkänns endast om de sker inom 90 dagar från leveransdatum. Det innebär att returen skall vara anmäld och ha kommit i retur till Thermotechs lager inom tidsperioden.

Produkter ska vara oanvända, emballaget ska medfölja och vara helt och samtliga medföljande handlingar intakta för att godkännas som retur eller bytesvara. Elektronik får endast returneras i obruten originalförpackning.

Returrätt gäller ej specialbeställda produkter.

Byte av fel beställt gods sker mot 15 % returavdrag på fakturerat belopp.

Vi skickar normalt sett vårt gods med DHL och i vissa fall Schenker.

Godset skickas direkt till byggplats, eller till den adress som kunden uppger.

Ett Thermotech golvvärmesystem, som monterats enligt de ritningar och installationsanvisningar som medföljer anläggningen, är i stort sett underhållsfritt.

Det finns dock några kontrollåtgärder som vi rekommenderar att man utför vid uppstart och sedan med jämna mellanrum.

Läs mer under Drift & skötsel.

Alla monteringsanvisningar finns att ladda ner på här vår hemsida.

Ja, det går bra. Beroende på badrummets storlek finns olika lösningar.

Kontakta ditt närmaste regionkontor så hjälper vi dig med ett förslag.

Absolut. Värmepumpar fungerar idealiskt tillsammans med lågtempererade värmesystem som golvvärme.

Vid platta på mark rekommenderar vi 200 - 300 mm cellplast.

Tjockleken på isoleringen bör vara minst 30-50 mm vid installation med plåtar och minst 100 mm vid ingjutning.

För att få hjälp med beräkningen av optimal tjocklek på isoleringen bör du kontakta en VVS-konsult.

Ja, det kan du göra om du har:

  • Kontrollerat att du inte har några problem med fukt. Har du det avråder vi dig från att installera golvvärme.
  • Sett över dräneringen i ditt hus
  • Minst 50 mm isolering i golvet

Oisolerade källargolv bör skyddas mot fukt genom exempelvis en platonmatta som läggs under isoleringen. Om rummet aldrig har varit uppvärmt är det en god idé att kontrollera att du har tillräcklig isolering och fuktspärr.

Sak en mindre yta förses med golvvärme bör de resterande ytorna och väggarna avisoleras. Då sker ingen fuktvandring mellan rummen.

Ingen golvvärme bör installeras utan isolering. Tjockleken på isoleringen bör vara minst 30-50 mm vid installation med plåtar och minst 100 mm vid ingjutning.

Thermotechs golvvärmesystem för installation på befintligt golv (s.k. flytande golv) finns med 9, 14, 18, 30, 50 och 70 mm bygghöjd. Till det lägger du tjockleken på isoleringen.

75-85% av golvytan ska täckas med aluminiumplåtar av tjockleken 0,5 mm. För att säkerställa en jämn spridning av värmen är det viktigt att materialet i plåten är av aluminium samt att plåtens tjocklek och bredd är beräknad.

Se våra rekommendationer i tabellen nedan:

Rör Max m2 Längd, slinga c/c-mått
8 mm > 4,5 m2 30 m 150 mm
12 mm 6-10 m2 45-50 m 150-200 mm
17 mm 15-17 m2 60-70 m 300 mm
20 mm > 30m2 100-120 m 300 mm

Exempel:
Om du vill lägga en slinga med 17 mm rör och ytan är 15 m2 bör slingans längd vara max 60 m vid c/c 300 mm*.

* c/c-mått är avståndet mellan golvvärmerören i en förläggning.

Installera alltid golvvärmen så högt upp i konstruktionen som möjligt.

Vi rekommenderar golv med en bygghöjd på max 25-30 mm. Desto tunnare golv desto lägre vattentemperatur behövs i rören.

Nattsänkning innebär att man sänker temperaturen tillfälligt på natten och det gör att man spar energi nattetid. Men golvvärme är ett trögreglerat system, så när man sedan höjer värmen till dagtemperatur igen så gör man av med den energibesparing man gjorde på natten.

Vår rekommendation är att inte använda nattsänkning regelbundet.

Ska temperaturen däremot sänkas under en längre tid, t.ex. i samband med en semester, kan man använda nattsänkning med gott resultat.

Framledningstemperaturen är bl.a. beroende av hur tjock golvbeläggning som läggs ovan plåtar och rör. Ju tunnare golv desto lägre framledningstemperatur krävs för att få normal driftstemperatur.

Normalt räcker vattentemperaturer mellan 27-45ºC, där det normala är en driftstemperatur är 35-40ºC.

Thermotech ställer höga krav på sina leverantörer. Våra golvvärmerör har en livslängd på minst 50 år förutsatt att installation och handhavande följer våra rekommendationer.

Vi vet att våra produkter är av god kvalité och därför lämnar vi upp till 10 års garanti på våra rostfria produkter.

FAQ GEOSystem markvärme

Privata hus
Systemet installeras på gångvägar, garageuppfarter etc.

Lägenheter och hyreshus
Systemet installeras på innergårdar, gångvägar vid garage och gångvägar etc.

Industriella byggnader
Systemet installeras på lastnings- och lossningsplatser samt ramper och vägar.

Offentliga platser
Systemet installeras på parkeringsplatser, vägkorsningar, gångvägar, perronger, trappor och ytor utanför shoppingcentra, idrottsanläggningar etc.

För att värma 5 mm aq snö från -15 till 0 °C och omvandla den till vatten krävs 0,5 kW. Densiteten hos nysnö är 0,05 g/cm³, men kan under kraftigt snöfall stiga till 0,12 - 0,18 g/cm³. Så för att smälta en m² av 30 - 40 cm tjock snö krävs det 0,5 kW.

En årsnederbörd på ca 600 mm aq* innebär att det snöar ungefär 1/3 - dvs. ca 200 mm. Detta betyder att det krävs minst 20 kW per år för att smälta 1 m² med snö.

Varje gång systemet slås på behöver plattan värmas upp till arbetstemperatur, vilket leder till ökad energianvändning.

För att förklara behövs ett räkneexempel (50 mm tjock platta):
Betongens värmekapacitet 840 J/kg x K, densitet 2400 kg/m3 innebär att det behövs 0,42 kW för att värma en kvadratmeter från -10 (i snitt) till +5 °C.

Om man slår på systemet i snitt 50 gånger per värmesäsong skulle den totala energianvändningen bli 21 kW per värmesäsong.

Totalt 41 kW per m² och år.

Värmeförluster till luften och marken uppgår till 40-160 kW/år beroende på i vilken klimatzon snösmältningsanläggning är placerad. Man får räkna ca 80-200 kW per m2 och år med reglersystem. Utan regleringssystem krävs det 2-3 gånger mer energi per m2 och år.

* 600 mm är bara ett beräkningsexempel. Exakta värden finns att beställa på www.smhi.se

Det huvudsakliga syftet med ett reglersystem är att optimera energianvändningen. Jämfört med en anläggning utan reglersystem kan energianvändningen under en värmesäsong minskas med upp till 70 %.

Reglersystem används oftast till stora anläggningar medan små anläggningar ofta kan styras med timer, där drifttiden sätts till mellan 1-6 timmar per gång. Alternativet är kontinuerlig drift.

Automatiska reglersystem har både fukt och temperaturgivare, vilka installeras i marken, för optimal drift.

För stora ytor och vid kontinuerlig drift av systemet (hela vintern) har isoleringen inte någon betydelse.

Den största värmeförlusten uppstår vid uppvärmning av marken, dvs. från start till önskad drifttemperatur hos marken. Jämfört med den totala effektförlusten uppgår förlusten till marken till ca 10 % av använd effekt.

Isolering kan användas vid små ytor, trappor, entréer etc. Isoleringen gör att systemet reagerar snabbare.

Det täckande skiktet ovan snösmältningsrören bör hållas så tunt som möjligt. Skiktet bör ej vara tjockare än max 150 mm.

Den normala tjockleken är 50-100 mm.

I snösmältningssystem används ofta någon form av frostskydd, till exempel glykol.

Lösningens koncentration beror på vilket frostskydd som önskas, normalt blandar man in 20 - 50 % glykol. Ju lägre koncentration hos blandningen desto bättre värmekapacitet hos mediet.

Etylenglykol är klassad som giftig och kan bytas ut mot propylenglykol, men hänsyn bör tas till att propylenglykol har sämre värme kapacitet än etylenglykol.

Om standardfördelare används är det möjligt att balansera slingorna. I fördelare av PE ökar tryckfallet ju längre från fördelarens anslutningspunkt slingan är ansluten till fördelaren. Det gör att antalet slingor som kan anslutas till fördelaren beror på fördelarens diameter.

Exempel:

  • Yta 1000 m² (20 x 50 m)
  • Fördelaren placerad på den 20 m långa sidan
  • 40 slingor med 25 mm rör
  • 300 W/m² (cc 250 mm)

Detta betyder att vi får 100 m långa slingor.
Tryckfall i varje slinga blir 15 kPa.

Flöde (V) i början av fördelaren räknas med formeln;
V = W x S/C x dTC = värmekapaciteten hos mediet.

För 40 % etylenglykol är den 3,3 kJ/kg x °C.

dT = temperaturfall i slingorna, normalt 15ºС.

W = effekt i watts per kvadratmeter (0,3 kW/m²).

S = Total yta, m²

Hela fördelarens flöde V = 0,3 kW/m²h x 1000m2/(3,3kJ/kg x C x 15°C) = 6,06 l/sek,

Flödet per slinga blir 6,06/40 = 0,1515 l/sek.

Första 0,5 m i fördelaren blir flödet 6,06-0,1515 = 5,9085 l/sek, efter 1 m - ytterligare 0,1515 l/sek mindre osv.

I graferna nedan visas tryckfallet för 75 och 110 rör.

Tryckfall för 75 mm fördelare

GEOSystem Tryckfall 75 mm fördelare

GEOSystem Tryckfall 75 mm fördelare

 Tryckfall för 110 mm fördelare

GEOSystem tryckfall 110 mm fördelare

GEOSystem tryckfall 110 mm fördelare

Det är nödvändigt att ha värmeväxlare när vätskan i systemet innehåller frostskyddsmedel t.ex. etylenglykol och det värmesystem som ska förse snösmältningen med värme inte har frostskyddsmedel.

Värmeväxlare behöver inte installeras i följande fall:

  • Det huvudsakliga värmesystemet, som förser snösmältningen med värme, har frostskyddsmedel i samma koncentration som behövs för snösmältningen
  • Separat värmekälla används till snösmältningen, till exempel separat elpanna.

Det är valfritt att ha öppet eller slutet system oavsett om värmeväxlare är installerad eller inte. Det finns inte några hinder.

Slutet system är att föredra, speciellt om systemet har frostskyddsvätska.

I stängda system räcker det normalt med 0,5 - 1 bar.