seo standard

Kontakt

Skarvkoppling rak

När kopparrör 15 mm dras mellan solvärmestation och tank används koppling 81675 för montering på  tankens solvärmeanslutningar och kopplingar 81680 och 81645 mot solvärmestationen .

Artikelnr  
81670 Cu15
81675 Cu15 - Cu22