seo standard

Kontakt

Övergång rak

När kopparrör 15 mm dras mellan solvärmestation och tank används koppling 81675 för montering på  tankens solvärmeanslutningar och kopplingar 81680 och 81645 mot solvärmestationen .

När solvärmeledning DN16 dras mellan tank och solvärmestation används koppling 81682 för montering på tankens solvärmeanslutningar och koppling 81655 mot solvärmestationen.

Artikelnr  
81680 Cu15 - R15 inv.
81681 Cu15 - R20 inv
81682 Cu22 - R20 inv