seo standard

Kontakt

Anslutning solvärmestation

Unionkoppling med plantätning för att ansluta solvärmeledning DN16 till solvärmestationen.

Koppling med artikelnr. 81655 används för att ansluta solvärmeledning DN16 till solvärmestationen.

Vid annan ledningstyp, t. ex. kopparrör, används koppling med artikelnr. 81645.

Artikelnr    
81645 Union G15-G25 med plantätning För övriga ledningstyper, t.ex. kopparrör
81675 Bussning G25-G20 med plantätning För solvärmeledning DN16
Anslutning solvärmestation